Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІКТ в галузі "Освіта" by Mind Map: ІКТ в галузі "Освіта"

1. Змістовий модуль І. ПК у роботі вихователя.

1.1. Лекція 1. Інформація та інформаційні технології. Характеристика і класифікація засобів комп’ютерної техніки. Windows як операційна система. (2 год)

1.2. Лабораторна робота №1 (11 балів)

1.3. Лабораторна робота №2 (11 балів)

1.4. Завдання 1 (10 балів)

1.5. Модульний контроль 1 (25 балів)

2. Змістовий модуль ІІ. Організація навчально-методичної та організаційної діяльності вихователя інструментами MS Office.

2.1. Лекція 2. Створення навчально-організаційних матеріалів засобами офісних програмних продуктів MS Office. (4 год)

2.2. Лекція 3. Технологія використання інструментів пакету MS Office в організаційній діяльності вихователя. Можливості використання табличних процесорів та систем управління базами даних. (2 год)

2.3. Лабораторна робота 3-4 (22 бали)

2.4. Лабораторна робота 5-6 (22 бали)

2.5. Лабораторна робота 7-8 (22 бали)

2.6. Завдання 2 (10 балів)

2.7. Модульний контроль 2 (25 балів)

3. Змістовий модуль ІІІ. Е-ресурси у педагогічній діяльності вихователя.

3.1. Лекція 4. Технології Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0. Використання їх у професійній діяльності. Поняття мультимедіа, візуалізація. Сервіси Web 2.0 для візуалізації навчальної та професійної інформації. (4 год)

3.2. Лабораторна робота №9-10 (22 бали)

3.3. Лабораторна робота №11 (11 балів)

3.4. Лабораторна робота №12 (11 балів)

3.5. Завдання 3 (10 балів)

3.6. Модульний контроль №3 (25 балів)

4. Змістовий модуль IV. Підтримка навчально-виховного процесу засобами мультимедійних технологій.

4.1. Лекція 5. Мультимедійні технології навчання (2 год)

4.2. Лекція 6. Психолого-педагогічні особливості застосування технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі (2 год)

4.3. Лабораторна робота 13 (11 балів)

4.4. Лабораторна робота 14 (11 балів)

4.5. Завдання 4 (10 балів)

4.6. Модульний контроль №4 (25 балів)

5. Змістовий модуль V. Використання візуалізації інформації у професійній діяльності вихователя.

5.1. Лекція 7. Шляхи та методи застосування візуалізації в освіті. (2 год)

5.2. Лекція 8. Розробка навчальних аудіо та відеоматеріалів засобами сучасного програмного забезпечення Windows Movie Maker.. (2 год)

5.3. Лабораторна робота №15 (11 балів)

5.4. Лабораторна робота №16-17 (22 бали)

5.5. Лабораторна робота №18 (11 балів)

5.6. Завдання 5 (10 балів)

5.7. Модульний контроль №5 (25 балів)

6. Інформація про ЕНК

6.1. Програма курсу

6.2. Тематичний план

6.3. Критерії оцінювання

6.4. Друковані та Інтернет-джерела

6.5. Відомості про автора

6.6. Термінологічний словник

7. Підсумкове оцінювання