Zelfgestuurd leren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zelfgestuurd leren by Mind Map: Zelfgestuurd leren

1. = zelfstandig en met verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen nemen

2. 3 voorwaarden

2.1. cognitie = verwerven en verwerken van informatie

2.2. metacognitie = denken over en sturen van cognitie

2.3. motivatie = wat je wil doen om de taak te realiseren

3. combinatie van cognitieve en metacognitieve leerstrategieën

3.1. relateren

3.2. analyseren

3.3. structureren

3.4. oriënteren

3.5. plannen

3.6. evalueren

4. aandacht voor relevantie en belang van de taak

5. leerstrategieën stimuleren

5.1. hints of vragen

5.2. modelling

5.3. geleidelijk aan meer keuzevrijheid geven