Mijn ideale school. Bijzonder Voortgezet Onderwijs met Christelijke grondslag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mijn ideale school. Bijzonder Voortgezet Onderwijs met Christelijke grondslag by Mind Map: Mijn ideale school. Bijzonder Voortgezet Onderwijs met Christelijke grondslag

1. Organisatie

1.1. Raad van Identiteit

1.2. Directeur

1.2.1. Bestuur

1.3. MR

1.4. OR

1.5. Afdelingsleidinggevenden VMBO, HAVO en VWO

1.6. Vakgroepen

1.6.1. Docenten

1.6.1.1. Mentoren

1.6.2. Klankbordgroep uit het bedrijfsleven

1.7. Ondersteunende diensten

1.7.1. Decaan

1.7.2. Vertrouwenspersoon

1.7.3. Team extra ondersteuning en begeleiding (RT, Intern begeleiders, pastoraal medewerkers, ed.)

1.7.4. Personeelszaken

1.7.5. Administratie

1.7.6. Facilitaire dienstverlening (Congiërge, kantinepersoneel, schoonmakers)

1.7.7. ICT

2. Niveaus en vakken

2.1. VMBO

2.1.1. Gemeenschappelijk deel

2.1.2. Profieldeel en Vrij deel met ruimschoots aandacht voor Godsdienstige vorming, ethiek en SOVA.

2.2. HAVO en VWO

2.2.1. Onderbouw en Tweede Fase met profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid.

2.3. LWOO voor alle niveaus

2.4. Extra ondersteuning voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie en gedragsmatige stoornissen zoals ODD, aan autisme verwante stoornissen, AD(H)D en PTSS

2.5. Excellentieprogramma's voor hoogbegaafde/excellente leerlingen

3. Inrichting/ Faciliteiten

3.1. Lokalen met voldoende licht en kleur

3.2. Zowel computerlokalen als computers in open ruimtes. Laptop / ipad beschikbaar voor leerlingen

3.3. Mediatheek

3.4. Gezonde kantine met verse producten. Geen snoep- en frisdrankautomaten

3.5. Bewakingscamera's ter bescherming van eigendommen van leerlingen en personeel en voor het vergroten van het gevoel van veiligheid.

3.6. Voldoende ruimte buiten

4. Onderscheidend

4.1. Vertrouwenspersoon werkt nauw samen met pastoraal medewerker

4.2. Uitgebreide, feestelijke aandacht voor bijzondere Christelijke feestdagen.

4.3. Sfeer van veiligheid en basis van vertrouwen staan hoog in het vaandel.

4.4. Docenten vervullen een voorbeeldfunctie in het voorleven van normen en waarden

4.5. Er wordt gewerkt met SOVA methodes zoals 'Kanjertraining'. Hierbij is sprake van een goed uitgewerkt 'pestprotocol'.

4.6. Dagopening met korte instructie van docent, waarna leerlingen in kleine groepjes onder begeleiding verder praten over levensbeschouwelijke, eigentijdse onderwerpen met de link naar het Christelijk geloof. Ruimte voor kritische vragen en discussie.

4.7. Talenten van leerlingen worden optimaal benut door bijvoorbeeld de mogelijkheden voor schooltoneel of een schoolband en leerlingen kunnen afhankelijk van hun talenten bijvoorbeeld ingezet worden bij de uitvoering van verschillende facilitaire voorzieningen. Denk aan voorbeelden als; een kunstwerk schilderen op de muur van de aula, een gerecht koken en op de kaart zetten voor in de kantine, deelnamen van leerlingen aan het ICT team, enz

5. Vakken

5.1. Nederlands

5.2. Engels

5.3. Wiskunde

5.4. Scheikunde

5.5. Natuurkunde

5.6. Biologie

5.7. Duits

5.8. Frans

5.9. Geschiedenis

5.10. Aardrijkskunde

5.11. Economie

5.12. Levensbeschouwing

5.13. Maatschappijleer

5.14. CKV

5.15. Lichamelijke opvoeding

5.16. Muziek

5.17. Drama

5.18. Mentorles

5.19. Beeldende vorming