Модуль 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Модуль 1 by Mind Map: Модуль 1

1. Лекція 1-2

1.1. Теорія

1.1.1. САПР - поняття

1.1.2. Класифікація

1.1.2.1. І. За галузями (сферами) застосування

1.1.2.2. ІІ. За цільовим призначенням

1.1.2.3. ІІІ. За характером базової підсистеми

1.1.3. САПР підсистеми

1.1.3.1. Підсистеми проектування

1.1.3.2. Підсистеми обслуговування

1.1.4. Рівні проектування

1.1.4.1. Системний

1.1.4.2. Макрорівень

1.1.4.3. Мікрорівень

1.1.5. Структура САПР

1.1.5.1. Технічне забезпечення

1.1.5.2. математичне забезпечення

1.1.5.3. програмне забезпечення

1.1.5.4. програмне забезпечення

1.1.5.5. інформаційне забезпечення

1.1.5.6. лінгвістичне забезпечення

1.1.5.7. методичне забзпечення

1.1.5.8. організаційне забзпечення

1.2. Лабораторні роботи

1.2.1. регістрація в програмі MindMeister

1.2.2. розроблення конспектів та схем у вигляді ментальних карт на базі програми

1.3. Самостійна робота

2. Лекція 3

2.1. Теорія

2.1.1. Поняття електронний документ

2.1.2. технологіі офісного пакету

2.1.2.1. Статистичне копіювання

2.1.2.2. Зв'язування і впровадження

2.1.3. процеси роботи з документом

2.1.3.1. редагування

2.1.3.2. форматування

2.1.4. структура офісного пакетуMicrosoft office

2.1.4.1. визначення асортименту додатків

2.1.4.1.1. основні компоненти

2.1.4.1.2. Додаткові компоненти

2.1.4.1.3. Самостійні додатки

2.1.4.1.4. Додатки третіх фірм для користування Microsoft office

2.2. Лабораторна робота

2.2.1. Робота з пакетом Microsoft Publisher

2.2.1.1. Розробка макету рекламного буклету готелю формату А4- складання утричі

2.2.1.2. Розробка календаря

2.2.1.3. розробка візитки

2.3. Самостійна робота

2.3.1. Предпроектне проектування ресторану - презентація у вигляді пошагової роботи в середовищі Google, створення документів таблиць та карт для аналізу

3. Лекція 4

3.1. Теорія

3.2. Лабораторна робота

3.2.1. Розрахунок кількості страв, завантаження зали, пропускної спроможності ресторану та інших показників ресторану в середовищі exel

3.3. Самостійна робота

3.3.1. Розрахунок складських приміщень ресторану в середовищі exel

4. Лекція 5

4.1. теорія

4.1.1. Поняття математичного забезпечення (МЗ)

4.1.2. Види МЗ

4.1.2.1. Спеціальне

4.1.2.2. інвентарне

4.1.3. Вимоги до матеріального забезпечення

4.1.4. етапи виріщення задач

4.1.5. процес формалізації

4.1.6. Класифікація математичних моделей

4.1.6.1. За приналежністю до ієрархічного рівня

4.1.6.2. За характером властивостей об’єкту, що відображаються

4.1.6.3. За спосіб представлення властивостей об’єкту

4.1.6.4. За спосіб отримання моделі

4.1.6.5. За особливостями поведінки об’єкту

4.2. Лабораторна робота

4.2.1. вивчення можливостей середовища Math Cad, розв'язання математичних задач, побудова графіків

4.3. самостійна робота

4.3.1. Висловити думку щодо сучасних  програм автоматизованої обробки числової інформації та визначити яка програма буде  доцільною для проектування готеля

5. Лекція 6

5.1. лабораторна робота

5.1.1. робота з онлайн програмами математичного розрахунку

5.2. теорія

5.2.1. програма MathCAD - поняття

5.2.2. компоненти MathCAD

5.2.2.1. текстовий редактор,

5.2.2.2. Обчислювальний п роцесо

5.2.2.3. Символьний процесор

5.2.2.4. Набір шаблонів

5.2.2.5. сховище довідкової інформації

5.2.3. типи блоків

5.2.3.1. текстовий блок

5.2.3.2. математичний блок

5.2.3.3. графичний блок

5.2.4. два класи задач лінійної алгебри

5.2.4.1. найпростіші матричні операції

5.2.4.2. реалізують алгоритми обчислюваль- ної лінійної алгебри

5.2.5. Основни правила роботи MathCad

5.2.6. побудова графiкiв

5.2.7. робота з матрицями

5.2.8. розв’язання систем рівнянь