การจำแนกผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกผัก by Mind Map: การจำแนกผัก

1. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ราก

1.1.1. รากแก้ว

1.1.1.1. แครอท

1.1.1.2. มันเทศ

1.1.2. รากแขนง

1.1.2.1. กระล่ำปม

1.1.2.2. หน่อไม้ฝรั่ง

1.2. ลำต้น

1.2.1. ลำต้นเหนือดิน

1.2.1.1. ขิง

1.2.1.2. เผือก

1.2.2. ลำต้นใต้ดิน

1.2.2.1. กระเทียม

1.2.2.2. หอมหัวใหญ่

1.3. ใบ

1.3.1. ตระกูลหอม

1.3.1.1. ผักกาดหอมปลี

1.3.1.2. ผักกาดหอม

1.3.2. กลุ่มใบกว้าง

1.3.2.1. ผักกาดหอม

1.4. ดอก

1.4.1. ตาดอกอ่อน

1.4.1.1. กระล่ำดอก

1.4.2. ดอกแก่

1.4.2.1. โสม

1.5. ผล

1.5.1. ผลอ่อน

1.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

1.5.1.2. บวบเหลี่ยม

1.5.2. ผลแก่

1.5.2.1. ตระกูลแตก

1.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

2. การจำแนกตามฤดูกาลที่เหมาะสม

2.1. ฤดูหนาว

2.1.1. กระล่ำปลี

2.2. ฤดูร้อน

2.2.1. ผักตะกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน

2.3. ฤดูฝน

2.3.1. ผักตะกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

3. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

3.1. ตะกูลกะหล่ำ

3.1.1. กวางตุ้ง

3.2. ตะกูลแตง

3.2.1. แตงโม

3.3. ตะกูลถั่ว

3.3.1. ชะอม

3.4. ตะกูลมะเขือ

3.4.1. มะเขือเทศ

3.5. ตะกูลอื่นๆ

3.5.1. ขึ้นฉ่าย