จำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ by Mind Map: จำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1. ตระกลูกะหล่ำ

1.1. กะหล่ำดาว

1.2. กะหล่ำดอก

1.3. กะหล่ำปลี

1.4. กวางตุ้ง

1.5. คะน้า

1.6. ผักกาดขาว

1.7. ผักกาดขาวปลี

1.8. ผักกาดหัว

1.9. บล็อกโคลี่

2. ตระกูลแตง

2.1. แตงกวา

2.2. แตงเทศ

2.3. แตงโม

2.4. ตำลึง

2.5. บวบเหลี่ยม

2.6. บวบหอม

2.7. น้ำเต้า

2.8. ฟักทอง

2.9. มะระ

3. ตระกูลมะเขือ

3.1. พริก

3.2. พริกยักษ์

3.3. พริกหวาน

3.4. มะเขือ

3.5. มะเขือเทศ

3.6. มะเเว้ง

4. ตระกูลถั่ว

4.1. กระถิน

4.2. แค

4.3. ชะอม

4.4. ถั่วเเขก

4.5. ถั่วฝักยาว

4.6. ถั่วลันเตา

4.7. มันแกว

4.8. โสน

5. ตระกูลอื่นๆ

5.1. ข้าวโพดหวาน

5.2. ขึ้นฉ่าย

5.3. เครื่องเทศ

5.4. ผักกาดหอม

5.5. ผักชี

5.6. ผักบุ้งจีน

5.7. สมุนไพร