การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. 1. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. 1.1 ผักประเภทเดียวกันมักมีระบบการเจริญเติบโต ได้แก่

1.1.1. 1. ทางราก

1.1.2. 2. ลำต้น

1.1.3. 3. ใบ

1.2. 1.2 ระบบการสืบพันธุ์ ได้แก่

1.2.1. 1. ดอก

1.2.2. 2. ผล

1.2.3. 3. เมล็ด

1.2.4. ยกตัวอย่างได้แก่

1.2.4.1. ตระกูลกะหล่ำ ได้แก่

1.2.4.1.1. 1. กะหล่ำดาว

1.2.4.1.2. 2. กะหล่ำดอก

1.2.4.1.3. 3. กะหล่ำปี

1.2.4.1.4. 4. กวางตุ้ง

1.2.4.1.5. 5. คะน้า

1.2.4.1.6. 6. ผักกาดขาว

1.2.4.1.7. 7. ปลี

1.2.4.1.8. 8. ผักกาดเขียวปลี

1.2.4.1.9. 9. ผักกาดหัว

1.2.4.1.10. 10. บล็อกโคลี่

1.2.4.2. ตระกูลแตง ได้แก่

1.2.4.2.1. 1. แตงกวา

1.2.4.2.2. 2. แตงเทศ

1.2.4.2.3. 3. แตงโม

1.2.4.2.4. 4. ตำลึง

1.2.4.2.5. 5. บวมเหลี่ยม

1.2.4.2.6. 6. บวมหอม

1.2.4.2.7. 7. น้ำเต้า

1.2.4.2.8. 8. ฟักทอง

1.2.4.2.9. 9. มะระ

1.2.4.3. ตระกูลถั่ว ได้แก่

1.2.4.3.1. 1. กระถิ่น

1.2.4.3.2. 2. แค

1.2.4.3.3. 3. ชะอม

1.2.4.3.4. 4. ถั่วแขก

1.2.4.3.5. 5. ถั่วฝักยาว

1.2.4.3.6. 6. ถั่วลันเตา

1.2.4.3.7. 7. มันแกว

1.2.4.3.8. 8. โสน

1.2.4.4. ตระกูลมะเขือ ได้แก่

1.2.4.4.1. 1. พริก

1.2.4.4.2. 2. พริกยักษ์

1.2.4.4.3. 3. พริกหวาน

1.2.4.4.4. 4. มะเขือ

1.2.4.4.5. 5. มะเขือเทศ

1.2.4.4.6. 6. มะแว้ง

1.2.4.5. ตระกูลอื่นๆ ได้แก่

1.2.4.5.1. 1. ข้าวโพดหวาน

1.2.4.5.2. 2. ขึ้นฉ่าย

1.2.4.5.3. 3. เครื่องเทศ

1.2.4.5.4. 4. ผักกาดหอม

1.2.4.5.5. 5. ผักชี

1.2.4.5.6. 6. ผักบุ้งจีน

1.2.4.5.7. 7. สมุนไพร