Tijd van regenten en vorsten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tijd van regenten en vorsten by Mind Map: Tijd van regenten en vorsten

1. Kooplieden van Europa

1.1. belangrijkste handel is met Oostzeegebied

1.1.1. hout en graan

2. Les 2

2.1. Gouden Eeuw

2.2. De gouden eeuw

2.2.1. 17e eeuw

2.2.1.1. 1600-1700

2.2.2. rijkdom door handel

2.2.2.1. Amsterdam

2.2.2.1.1. wereldhaven

2.2.2.1.2. pakhuizen waar alles te koop was

2.2.3. veel werk

2.2.3.1. nijverheid

2.2.3.1.1. =thuis producten maken

2.2.3.2. visserij

2.2.3.3. landbouw

2.3. Regenten zijn de baas

2.4. Stadhouders van Oranje

3. Les 3

3.1. Nederlanders in Azië

3.1.1. V.O.C

3.1.2. Verenigde Oost-Indische Compagnie

3.2. Nederlanders in Amerika

3.2.1. W.I.C

3.2.2. West-Indische Compagnie

3.3. Slavenhandel

3.4. Ander voedsel

4. Les 1

4.1. Een toevallige ontmoeting

5. Les 4

5.1. Een strenge godsdienst

5.2. Geleerde Nederlanders

5.3. Major van Blaeu