25. tétel - A vállalkozások üzemeltetésében meghatározó szerepe van a vezetésnek és a gazdálkodás...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
25. tétel - A vállalkozások üzemeltetésében meghatározó szerepe van a vezetésnek és a gazdálkodásnak. Mutassa be példákkal szemléltetve a szállodavezetés és szállodagazdálkodás elméleti összefüggéseit, területeit, a lehetséges célokat, a kialakítható terveit. Mutassa be az emberi erőforrás fejezeteit és készítsen akciótervet a "cafeteria rendszer" bevezetésére. by Mind Map: 25. tétel - A vállalkozások üzemeltetésében meghatározó szerepe van a vezetésnek és a gazdálkodásnak. Mutassa be példákkal szemléltetve a szállodavezetés és szállodagazdálkodás elméleti összefüggéseit, területeit, a lehetséges célokat, a kialakítható terveit.  Mutassa be az emberi erőforrás fejezeteit és készítsen akciótervet a "cafeteria rendszer" bevezetésére.

1. A szálloda gazdálkodása

1.1. • A szolgáltatások előállításához szükséges élő- és holtmunka megszervezése, a kitűzött célok elérése érdekében

1.2. • A szolgáltatások előállításának megszervezése a kitűzött célok elérése érdekében, az erőforrások optimális és gazdaságos felhasználása mellett. Ez adja a vezetés komplexitását: egy vezetői (manadzsement) döntés bár egy területre vonatkozik, többet is érint. Ezen hatások optimalizálása vezet a hatékony működéshez.

1.3. • Területei:

1.3.1. • A gazdálkodásnak 2 fő területe jól elhatárolható:

1.3.1.1. • a holtmunka és

1.3.1.2. • az élőmunka gazdálkodás

1.3.2. • Ez a 2 klasszikus alaperőforrás. Minden további részletezés, az adott szolgáltatás által relevánsnak tekintett részterületek kiemelését szolgálja.

1.3.3. • A szállodaiparra is jellemző, éppúgy, mint a turizmusra, a piacorientáltság. Szálláshely szolgáltatásban kezdetektől fogva megjelenik az értékesítés, később a piaci-gazdálkodás, az alapszolgáltatások mellett.

1.3.4. • Szálláshely szolgáltatás következő 6 esszenciális területét különböztetjük meg, a gyakorlati tapasztalat alapján:  szállodagazdálkodás eszencia lefedi a teljes gazdálkodást.

1.3.4.1. • piaci-gazdálkodás

1.3.4.2. • bevétel-gazdálkodás

1.3.4.3. • emberi erőforrás-gazdálkodás

1.3.4.4. • jövedelmezőségi-gazdálkodás

1.3.4.5. • eszköz-gazdálkodás

1.3.4.6. • pénz-gazdálkodás

1.4. • A szállodák szolgáltatásiban a megcélzott vendégszegmens (1) igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása és ebből a bevétel származtatása (2). Az ellátandó feladatok ismeretében az élőmunka igényt és ráf.-t hat. meg (3). Az ellátáshoz szükséges anyagi jellegű Szol.ok igényének ismeretében a költségeket fejezzük ki, különböző szinteken  pedig kimutatható az eredmény (4). A szolgáltatások ellátásához Eszközre van szükség (5) és a folyamatos likvid fizetésképes működése (6)

1.4.1. Szállodavezetés és gazdálkodás I. "Gazdálkodás" tervek"  Ábra.

2. Szállodavezetés

2.1. • tevékenységek és munkájának befolyásolása a kitűzött célok (gazdasági, piaci, emberi ) elérése érdekében. az üzemeltetés lehetőségeinek (tulajdonosi elvárások, piaci [helyszín - kategória - specializáció] helyzet, szálloda adottságai )  keretein belül.  Sikeres élőmunka és eszközgazdálkodás.

2.2. • A szállodavezetés tárgya, terméke (a marketing első "P"-je) a szálloda, mely biztosítja a szolgáltatások lebonyolításának helyét.  Nem, vagy nehezen (befektetéssel) vezetői döntéssel változtatható.

2.3. • A szállodavezetés integrációja 19 halmazos rendszer, egységesen kezelendők

2.3.1. • SZÁLLODAI TÉNYEZŐK

2.3.1.1. • Helyszín

2.3.1.2. • Specializálció

2.3.1.3. • Kategória

2.3.2. • VEZETÉSI TÉNYEZŐK

2.3.2.1. • Gazdálkodási eszköz tevei

2.3.2.2. • Vezetés (piaci helyzet, adottságok, elvárások)

2.3.2.3. • Részlegek

2.3.3. • TULAJDONLÁSI TÉNYEZŐK•

2.3.3.1. • tulajdonosi kör (családi, önálló, lánc, csoport)

2.3.3.2. • használati jog ((rész)tulajdon, bérlet, lízing, üd.jogszerz.)

2.3.3.3. • Üzemeltetési forma (tulajdon, franchise, managment, bérlet, lízing)

2.4. • A szállodavezetés esszenciája

2.4.1. • 3 INPUT ----> CÉLOK ---->   3 OUTPUT

2.4.1.1. • VENDÉGEK -> PIACI CÉL -> ELÉGEDETT VENDÉG

2.4.1.2. • ÉLŐMUNKA ->EMBERI CÉL-> ELÉGEDETT MUNKATÁRS

2.4.1.3. • HOLTMUNKA ->GAZDASÁGI CÉL-> ELÉGEDETT TULAJ

2.5. PESTEL (PEST elemzés)

2.5.1. •Politikai elemek: a kormányzat stabilitása, politikai értékrendek változása, a törvényhozás és a parlament működése, társadalompolitikai célkitűzések, adópolitika, versenyjogi szabályok, környezetvédelmi szabályozás stb. •Gazdasági elemek: a gazdasági ciklusok, kamat szintek, a GDP és a GNP trendek, infrastrukturális fejlesztések, infláció, munkanélküliség, családi jövedelmek változása, tőkemozgások alakulása, globalizáció stb. •Társadalmi/kulturális elemek: demográfiai változások, a képzettségi szintek alakulása, társadalmi mobilitás, életmódbeli változások, életstílus, munkához való viszony, a fogyasztási szokások változása, vallási csoportok hatása stb. •Technológiai elemek: új felfedezések, talélmányok és technológiák, kormányzati fejlesztési politikák, K+F kiadási szintek, a technológia átvétel mértéke és szabályozása, a technológiai infrastruktúra változása stb.

2.6. ___________________________________________________________________________ │külső - makró│  globális turizmus    │ lokális piaci  │ közvélemény   │ │ körny.            │        környezet          │ környezet     │    környezet.    │                           │                                                           │•tur.alanyai,intézm.ei,                           │települések, állami                            │szervezetek, civil                           │szerzv.ek, vállalkozások

3. Lehetséges célok

3.1. Hármas célrendszer:

3.1.1. 1. piaci célok: piaci részesedés növelése, szakmai mutatószámok növelése (nem mindegyik). Meghatározó adott szegmensre vagy tevékenyégre

3.1.2. 2. emberi célok: munkahelyi elégedettség, lojalitás, motiválás stb. Pl. a szállodai alkalmazottak minimálbére legyen 20%-kal magasabb az országos átlagnál

3.1.3. 3. gazdasági célok: befektetett eszközök megtérülése, költségek csökkentése

3.2. CÉL: ez a három harmóniában legyen, ezáltal elégedett lesz a vendég is, és a szállodagazd. is fenntartható lesz.

3.3. TERVEK:

3.3.1. • A szálláshely szolgáltató a szabadidős létesítményeket üzemelő szervezetek általánosan 6 eltérő tervtípust használnak. A tervtípusok különböznek egymástól a cél, a tartalom, az időintervallum és az elkészítési gyakorisága alapján.

3.3.2. • Különböző szinteken és időhorizontokon (rövid <1év, közép 1-3 év, hosszú >3év) kialakított célok meghatározása a tervezés. Az időhor.ok s 15 éves távlattól egészen egy napi előrejelzésig terjednek. Az időtávlat részben behatárolja a tervek tartalmát is. Minél rövidebb egy terv időinterv-a, annál megbízhatóbb és valószínűsíthető adatokat tartalmaz. A terv tartalmát a felhasználási cél is meghatározza.

3.3.3. Mkt, EE, Vagyon-eszköz, Pü, vezetés-struk)  • A szálláshely szolg.ban leggyak.ban használt terv típusok a következők, időintervallunk szerinti felsorolásban:

3.3.3.1. • Megvalósíthatósági terv - 10-15 év

3.3.3.2. • stratégiai terv - 3-7 év

3.3.3.3. • éves üzleti terv - 1év

3.3.3.4. • projektterv - 2 hónap - 2év

3.3.3.5. • akcióterv - 2hét- 2 hónap

3.3.3.6. • előrejelzés - 1 nap - 3 hónap

3.4. • Stratégiai terv 3-7-év:

3.4.1. 1. helyzetelemzés, inf.elemzés 2. értékelés 3. célképzés 4. váll.strat. kiv. 5. strat. üzletágak kiv. 6. funkció strat. 7. akció és intézkedési tervek

3.5. • éves üzleti terv 1év:

3.5.1. Marketing, bevétel, emberi erőforrás, jövedelem, eszközpótlás, pügyi terv.

4. Emberi erőforrás részei

4.1. 1. Tevékenységek, kapacitások - volumen

4.2. 2. Munkaügyi terv- szerződések, beosztások

4.3. 3. Élőmunkaterv - létszámgazdálkodás (tev., részleg)

4.4. 4. Személyi ráfordítások terve- költséggazdálkodás

4.5. 5. Humánpolitikai terv- motiváció, szervezeti felépítés

4.6. 6. Emberi célok meghatározása - prémium

4.7. Akcióterv:

4.7.1. 1. Meglévő rendszer elemzése&értékelése = milyen juttatásokat, milyen mértékben kapnak

4.7.2. 2. Munkavállalói igényfelmérés= munkatársi elégedettség javítása, kérdőív, megbeszélések, mélyinterjúk (melyek a legnépszerűbb komponensek, miket tegyünk be, érdemes-e egyáltalán)

4.7.3. 3. Menedzsment, szakszervezet, üzemi tanács egyeztetése,= ktg. vetés meghat. (egy összeg/alapbér)

4.7.4. 4. Juttatási elemek kiválasztása és a szabályozás megtervezése (táblázat)

4.7.5. 5. Szolgáltatók kiválasztása (pl. Sodexo, Szép-Erzsébet kibocsátó)

4.7.6. 6. Cafeteria kézikönyv és belső szabályozás elkészítése=ki, mikor, miből, milyen mértékben választott, visszaélések megelőzése

4.7.7. 7. Dolgozói kommunikáció= információ eljuttatása - értekezlet, intranet

4.7.8. 8. Dolgozói nyilatkozás=bejelöli, miből milyen mértékben kíván részesülni.

4.7.9. 9. Működtetés (&karbantartás, adminisztrálás) =figyelni: ki-belépők, adószabályozások

4.7.10. 10. Üzemeltetési feladatok= szakmai (Szolgáltatókkal, Munkavállalókkal kapcsolattartás, rendszer felülvizsgálat, adójogszabályok, kommunikáció), adminisztráció (kimutatások, stat., utalások, bizt., pügyi előrejelzések, stb.)

4.8. CAFETERIA RENDSZER

4.8.1. Egyforma érték, számukra megfelelő lista, amelyről egy bizonyos összegig választhat a munkavállaló. A pénzbeni motivációk egyik elfogadott eleme. Célja, béren kívüli juttatások a munkavállalók számára. Legismertebb az Erzsébet-utalvány és a SZÉP kártya.

4.8.2. ÁBRA Cafeteriáról