Adam

Casus van Adam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Adam by Mind Map: Adam

1. Veilige omgeving

2. Dialoog

3. gestructureerd

4. prikkels

5. normaal gedrag?

6. niet leren, maar spelen

7. hyperactief

8. situationele factoren

9. Geen stoornis

10. geen sturing vs wel sturing

11. visies-schrijver-op een normaal kind

12. activerend

13. doel museum bezoek

14. Adam volgen ipv instructie

15. spelend leren bagage

16. Aandachtsspanne