14. tétel  - Foglalja össze az önkormányzatok szerepét a turizmusban. Értékelje a turisztikai Cél...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
14. tétel  - Foglalja össze az önkormányzatok szerepét a turizmusban. Értékelje a turisztikai Célelőirányzat felhasználásának lehetőségeit. Mutassa be a turizmus integrált tervezési folyamatát régió és település szinten. Szemléltesse a turizmus menedzsment tevékenységét a fogadóhelyen. A részvételi díj nem minden esetben tartalmazza az utasbiztosítást és az útlemondási biztosítást. Győzze meg az utast a biztosítás megkötéséről és ismertesse annak előnyeit és feltételeit. by Mind Map: 14. tétel  - Foglalja össze az önkormányzatok szerepét a turizmusban. Értékelje a turisztikai Célelőirányzat felhasználásának lehetőségeit. Mutassa be a turizmus integrált tervezési folyamatát régió és település szinten. Szemléltesse a turizmus menedzsment tevékenységét a fogadóhelyen.  A részvételi díj nem minden esetben tartalmazza az utasbiztosítást és az útlemondási biztosítást. Győzze meg az utast a biztosítás megkötéséről és ismertesse annak előnyeit és feltételeit.

1. Turisztikai Célelőirányzat

1.1. • jóváhagyott turizmuspolitika  megvalósításának eszköze; 8/20112 NFM (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) rendelet

1.2. • A TC feladata az ágazat dinamikus fejlődésének biztosítása, versenyképességének javítása.

1.3. • A pályázati úton nyújtott támogatások szolgálják a turizmus minőségi fejlődését, hatékonyságának elősegítését.

1.4. • Ez részben új szolgáltatások kiépítésével, másrészt a turisták tényleges keresletéhez igazodó fogadókapacitás és programkínálat megteremtésével, az egyes régiókra jellemző sajátos kínálat kialakításával történik.

1.5. • A TC feladata a Magyar Turizmus Zrt. által végzett nemzeti marketing, valamint kutatás finanszírozása

1.6. • Az előirányzat működésével kapcsolatos - közreműködők által ellátott - technikai feladatok finanszírozása szerződés alapján a TC-ből történik.

1.7. • A 14/2002 (XI.16) MeHVM ( Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter) rendeletben meghatározott a Turisztikai Célelőirányzat forrása a Költségvetés+ önkéntes adományok, a korábbi hitelek visszafizetése.

1.8. • A TC összege 2012-re vonatkozóan 10Mrd 85 millió Ft, amiből 4,9, milliárd forintot tesz majd ki a Formula-1 költségvetési támogatása, tehát a fennmaradó kevesebb, mint 6 milliárd forinton osztozik a Magyar Turizmus Zrt. más szakmai célfeladatokkal.

1.9. • A TC felosztása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik, amit miniszteri rendeletben szabályoznak. (A korábbi években is hasonlóképpen történt a felosztás.)

1.10. • összege 2014-ben: 9,9 milliárd Forint (meghatározó összeget kap a Budapesti Tavaszi Fesztivál)--> kevés, csökkenés a korábbi évekhez képest (20%-kal kevesebb, mint 2013-ban) 2015: 4,9 milliárd (F1 már ne tartozik ide)

2. Turisztikai Célelőirányzat folyt.

2.1. a célelőirányzatból finanszírozzák a F1-es Magyar Nagydíj állami támogatását, ez 2014-ben várhatóan kb. 6 milliárd forint .

2.2. A keretből kell fedezni egyéb célfeladatokat - pl. a szúnyogirtást, a kulturális alap támogatását-, ami mintegy 2 milliárd forintot tesznek ki.

2.3. • Így a bel- és külföldi nemzeti marketingre összesen kb. 1,5 milliárd forint jut csupán a fele a 2013-as évinek.

2.4. • A regionális és helyi marketing, annak szervezete és forrása rendezetlen, az önkormányzatok a beszedett idegenforgalmi adó jelentős részét nem turisztikai célokra használják.

2.4.1. ...

2.4.1.1. Regiok

2.4.1.2. Közép-Magyarország

2.4.1.3. Közép-Dunántúl

2.4.1.4. Észak-Alföld

2.4.1.5. Dél-Dunánúl

2.4.1.6. Dél-Alföldi

2.4.1.7. Észak-Magyarország

2.4.1.8. Nyugat-Dunántúl

2.5. • Az európai országok közötti erős nemzetközi versenyben a tervezett nagyon alacsony költségvetéssel a magyar turizmusnak nincs esélye helytállni.

3. Turisztikai Célelőirányzat: CÉLOK

3.1. • innováció a turizmusban

3.2. • idegenforgalmi vállalkozások humán erőforrás és informatikai fejlesztése

3.3. • kis~ és középvállalkozások segítése

3.4. • idegenforgalmi ágazat hatékonyságának és bevételeinek emelése

3.5. • idegenforgalmi szolgáltatások színvonalának emelése

3.6. új munkahelyteremtés

3.7. • vidékfejlesztés

3.8. • EU csatlakozás feltételeinek javítása (egykor szerepelt)

4. Turisztikai Célelőirányzat: Jogcímek:

4.1. • megvalósíthatósági tanulmányok és rendezési tervek

4.2. • terület és termékfejlesztés, környezetvédelem

4.3. • beruházások és infrastruktúra

4.4. • maketingmunka

4.5. • rendezvénytámogatások

4.6. • szakemberképzés

4.7. • MT Zrt.,Nemzeti Turisztikai Bizottság (NTB) és pályázatkezelő szervek működési költségfedezés

5. Önkormányzatok

5.1. • feladataik (turizmushoz kapcs.) épített és természeti környezet védelme,

5.2. •  térségi területfejlesztés;

5.3. • IFO értékek feltárása (megyei);

5.4. • IFO célkitűzések (megyei)

5.5. • szakképzés összehangolása

5.6. • területi információs rendszer kialakítása

5.7. • területfejlesztés

5.8. • gazdaság-turizmus fejlesztés

5.9. • foglalkoztatás

5.10. • jogi rendelkezések

5.10.1. • 2011 évi 189. tv. Helyi Önkormányzatokról

5.10.2. • 2004. évi 107. tv. kistérségi társulásokról

6. Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2014-2024

6.1. • Európában top desztinációk között stabilan működő turisztkai szervezeti rendszer teljes kiépítése, alapmutatók javítása, nyitás új piacok felé : GINOP, VEKOP, TOP, VP

6.1.1. GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

6.1.2. VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

6.1.3. VP -  Vidékfejlesztési Program (VP)

6.1.4. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

7. Turizmus Desztináció Menedzsment

7.1. • Az európai turisztikai piacon a 90-es években lényeges hangsúlyeltolódások történtek, amelyek mindmáig meghatározzák mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalon ható trendeket. Ezek közül kiemelkedő fontossága van a települések, térségek, tájegységek márkanévvé alakítására való törekvéseknek, az élményközpontú marketing-kommunikáció térhódításának, valamint az ezeket támogató társadalmi struktúrák kialakításának. A piacon megjelenő turisztikai termék - a mai turisztikai marketingkommunikáció szóhasználatában - tulajdonképpen nem más, mint élmények ígérete és „fogyaszthatóságuk” feltételrendszere. Ebben az értelemben termék nem csak, sőt egyre kevésbé, az elszigetelten megjelenő egyes szolgáltatás (pl. gyógyfürdő, szálloda, vizipark), hanem sokkal inkább az egyes szolgáltatásokat/élményeket egységes termék/élménykínálatként reprezentáló település, tájegység, régió, ország vagy kontinens. Fenti felsorolás egyes elemeit szokás a turisztikai szakmában desztinációnak nevezni. Az elmondottakból következik, hogy az egyes települések, tájegységek turizmusa piaci értelemben akkor működik manapság sikeresen, ha a térségben található vonzerőket sikerül termékké alakítani, a termékeket desztinációba ágyazottan piacra juttatni, végül a piacon értékesíteni. A felsorolás sorrendje nem véletlenszerű, sokkal inkább azt mutatja, mennyire egymásra épülő, organikusan szerveződő szintekről van szó

7.2. • A TDM a desztináció turizmus Termékeit és Szolgáltatásait egységben, komplex módon kezelő partnerek hosszú távú, szervezett együttműködésen alapuló tevékenysége annak érdekében, hogy a turizmus élményét illetve a turizmusból származó hatásokat optimalizálják a fenntarthatóság figyelembe vételével.

7.3. • Finanszírozás.: tagdíj, központi támogatás, adományok, pályázatok, egyéb (ajándék, Szolg.).

7.4. • Szintjei: -helyi, -középső, -regionális,  -nemzeti

7.5. • Jellemzők: alulról építkezés, partnerség, önállóság, szakértelem.

7.6. • Feladatok: Termékek és fejlesztések, partnerség kiépítése & fenntartása, koordináció teremtése, kutatás és innováció managment, imázselemzés & építés, stratégia tervezés, kommunikáció & PR, pályázatokon való részvétel, Emberi Erőforrás Managment, szakmai segítségítség nyújtás & tanácsadás, adminisztráció

7.7. BRTDMSZ -Balatoni Regionális TDM Szövetség 2011.10.20. A Balaton vízén, a Szent Miklós fedélzetén alakult meg a szövetség  • a régiós TDM: csatlakozott mind a 19 helyi, 8 térségi TDM is. (vendégéj 80-90%). Cél: turizmusirányítási rendszer regionális szintre történő kiterjesztése.

7.7.1. • Balaton Turizmus Kártya 1 évre érvényes, szálláshelyek, múzeumok, éttermek, stb. - 10-30% kedvezmény

7.7.2. • West-Balaton Kártya

7.8. • Eger Térségi TDM Egyesület: Csillagvidék márka, turisztikai Termék fejlesztés, települések újra pozíciónálisa -

7.8.1. • Eger, Egerszalók-Demjén-Egerszólát, Szigethalom, Mezőkövesd, Bogács, Bükkszék, Bélapátfalva, Szilvásvárad.

7.8.2. • Kaland és pihenés Bükkaljától Matyóföldig

8. Utasbiztosítás (BBP)

8.1. • anyagi fedezet a sürgős beteg és baleseti ellátásokra • enyhíti az útipoggyászban keletkezett károkat;  24h asszisztenciaszolgálat

8.1.1. • asszisztencia - telefonos segítségnyújtás, felvilágosítás az ellátásról, segítenek gyorsan reagálni

8.1.2. • baleset, betegség: hozzátartozó értesítése, kutazásának finanszírozása, idő előtti hazautazás, beteg hazaszállítása,rokkantság, csonttörés

8.1.3. • mindenhol elfogadják, magas színvonalú, fedezi a teljes ellátási költséget

9. Stornó biztosítás

9.1. • megfizetést követő naptól indulásig.

9.1.1. önrész levonásával a befizetett részvételi díjat visszatéríti a biztosító

9.1.2. akkor következik, ha az utas utazásképtelenné válik, már kifizette az előleget/teljes összeget

9.1.3. • Főleg utazás előtt pár nappal necces, de ezzel visszakapja az utazás árának 1-5%-át ???????

9.1.4. a biztosító elfogadja és kifizeti az útlemondással járó károkat, az önrész levonásával.

9.2. Bánatpénz: 60+ --> nem kérhető, 35+nap: max 10%