Дослідження на тему: Підготовка підлітків до усвідомленого батьківства в умовах ЗНЗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дослідження на тему: Підготовка підлітків до усвідомленого батьківства в умовах ЗНЗ by Mind Map: Дослідження на тему: Підготовка підлітків до усвідомленого батьківства в умовах ЗНЗ

1. Теоретична частина

1.1. Дослідити актуальність питання

1.1.1. Визначити мету об'єкт і предмет дослідження

1.1.1.1. Визначити завдання

1.2. Провести аналіз філософськіх, соціологічних, психологічних, психолого-педагогічних і соціально-педагогічних досліджень з вибраної теми

1.2.1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

1.2.2. Гугл Академія

1.2.3. Автоматичне оформлення джерел

1.3. Теоретично обґрунтувати сутність та особливості змісту, форм та методів формування усвідомленого батьківства

1.4. Проаналізувати існуючу практику соціально-педагогічної роботи

2. Практична частина

2.1. Розробити й експериментально перевірити соціально-педагогічну програму

2.2. Провести аналіз ефективності розробленої соціально-педагогічної програми

3. На основі отриманих результатів підвести підсумки дослідження