Підготовка власного магістерського дослідження " Соціальна активність майбутніх журналістів"

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Підготовка власного магістерського дослідження " Соціальна активність майбутніх журналістів" by Mind Map: Підготовка власного магістерського дослідження " Соціальна активність майбутніх журналістів"

1.  Проблема – порушена через необхідність у соціально активних журналістах, спрямованих на постійний саморозвиток, що посилює потребу в пошуку нових шляхів оптимізації самовиявлення студентів та їхньої соціальної адаптації у процесі професійної підготовки.

2. Problems

3. Ideas

3.1. На основі аналізу науково-педагогічної літератури виявити ступінь розробленості проблеми формування соціальної активності майбутніх журналістів.

3.2. Розробити педагогічні умови професійної підготовки майбутніх журналістів на базі ВНЗ.

4. Action Points

4.1. Point 1

4.2. http://library.kubg.edu.ua/pro-biblioteku/pravyla-korystuvannia.html

4.3. http://resbase.kubg.edu.ua/

5. Goals

5.1. Метою дослідження є науковий аналіз соціально-педагогічного формування соціальної активності майбутнього журналіста у ВНЗ.

5.2. Предмет – соціально-педагогічне формування соціальної активності майбутнього журналіста у ВНЗ.

5.3. Об’єктом дослідженої теми є процес підготовки соціальної активності майбутніх журналістів.

6. почати роботу