tema pentru acasa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
tema pentru acasa by Mind Map: tema pentru acasa

1. a)numerele naturale in ordine crescatoare(1,2,3,...,2n);

2. Sa se scrie un program care din creaza un tablou A[1..n] ,n<=100 :

2.1. b)numere naturale in ordine descrescatoare(n,n-1,...1);