Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы (1845-1904)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы (1845-1904) by Mind Map: Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы (1845-1904)

1. Рәпила Жағыпарқызы (1919-1938)

1.1. Әкімбай Абайұлы (1866-1873)

2. Кенже Абайқызы (1901-1932)

3. Ақылбай Абайұлы Құнанбаев (1861-1904)

3.1. Исрайыл Ақылбайұлы (1895-1959 )

3.1.1. Күлзипа Исрайылқызы (1925 – 2014)

3.1.2. Нәзипа Исрайылқызы (1922-1996)

3.1.3. Кәсира Исрайылқызы 1944 жылы туған

3.2. Әубәкір Ақылбайұлы (1881-1934)

3.2.1. Әлихан Әубәкірұлы (1918 - 1943) Абайдың шөбересі. Отан соғысына қатысып, хабарсыз кеткен.

3.2.2. Қапсәләм Әубәкірұлы (1918-1943) – Абайдың шөбересі. Ұлы Отан соғысында 1943 жылы қайтыс болған.

3.3. Әлімқұл Ақылбайұлы (1879-1914)

3.3.1. Шәбеп Әлімқұлұлы (1903-1959)

3.3.2. Зәбилә Әлімқұлқызы (1907-1984)

3.3.3. Қауаш Әлімқұлқызы (1910-1988)

3.3.4. Бағфұр Әлімқұлұлы (1913-1988)

3.3.4.1. Эрнест Бағфурұлы Ақылбаев (1935-1983)

3.3.4.1.1. Айдос Ақылбаев 1967 жылы туған

3.3.4.2. Бауэр Бағфұрұлы (1937-1978)

3.3.4.3. Айдар Бағфұрұлы 1949 жылы туған.

3.3.4.3.1. Данияр Ақылбаев 1971 жылы туған.

4. Күлбадан Абайқызы (1862-1932)

5. Әбдірахман (Әбіш) Өскенбаев (1869-1895)

5.1. Рахила 1894-1924

5.1.1. Аманжол

5.1.2. Әлия

5.1.3. Ай

5.2. Ишағы Жағыпарқызы (1922-2014)

6. Мағауия Абайұлы (1870-1904)

6.1. Жағыпар Мағауияұлы (1898-1934)

6.1.1. Жошыхан Жағыпарұлы Мағауин (1924-1943)

6.1.2. Ғазел Жағыпарқызы (1927-2011)

6.1.3. Ләйлә Жағыпарқызы (1930-1932)

6.2. Құтайба Мағауияұлы (1895-1919)

6.2.1. Берекехан Құтайбаұлы (1919-1942)

6.3. Уәсила Мағауияқызы (1890-1954)

6.4. Кәмила Мағауияқызы (1900-1932)

7. Райхан Абайқызы (1871-1896)

8. Турағұл (Тұраш) Абайұлы (1875-1934)

8.1. Ақылия (Ақыш) Турағұлқызы (1901-1990)

8.2. Қалиман Турағұлқызы (1904-1989)

8.3. Жебрәйіл Турағұлұлы (1903- 1930)

8.3.1. Алпарыстан (Алпаш) Жебрәйілұлы (1922-1990)

8.4. Зүбайыр Турағұлұлы (1907-1933)

8.5. Мәкен Турағұлқызы (1912-2000)

9. Мекайыл (Мекеш) Абайұлы (1884-1931)

9.1. Құзайыр Мекайылұлы (1912 -1945)

9.2. Қалышер Мекайылұлы (1921-1942)

10. Ізкәйіл (Зікеш) (1895-1929)

10.1. Тоқташ Ізкәйілұлы (1924-1943)