Plan istraživanja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan istraživanja by Mind Map: Plan istraživanja

1. Proučavanje sličnih istraživanja

1.1. Pronalazak odgovarajućih članaka

1.2. Analiza pronađenih članaka

2. Provođenje istraživanja

2.1. Anketa

2.1.1. Ispitanici: 50+ studenata, korisnika društvenih mreža.

2.2. Intervju

2.2.1. Ispitanici: 5 studenata

3. Obrada rezultata

3.1. Kreiranje grafova za prikaz rezultata ankete

3.2. Analiza odgovora dobivenih iz intervjua

4. Cilj istraživanja

4.1. Utvrditi koju vrstu sadržaja studenti preferiraju

4.2. Smatraju li studenti tablet računala novom knjigom

4.3. Koji su razlozi promjene ili ne mjenjanja načina čitanja sadržaja

5. Predmet istraživanja

5.1. Usporedba digitalnih i tiskanih medija

6. Kreiranje potrebnih artefakata u Web 2.0 alatima

6.1. Delicious

6.2. Google Forms

6.3. Mindmeister

6.4. Mocqups

6.5. Gliffy

6.6. Prezi