PSIHOLOSKI TIPOVI I PREZENTACIJA PUTEM FACEBOOK DRUSTVENE MREZE

SQ
Suzy Q

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PSIHOLOSKI TIPOVI I PREZENTACIJA PUTEM FACEBOOK DRUSTVENE MREZE by Mind Map: PSIHOLOSKI TIPOVI I PREZENTACIJA PUTEM FACEBOOK DRUSTVENE MREZE

1. Struktura sadržaja

1.1. Uvod

1.2. Predmet istraživanja

1.3. Cilj istraživanja i očekivani ishod

1.4. Određivanje uzorka

1.5. Intervju

1.6. Anketa

1.7. Analiza dobivenih rezultata

2. Literatura

2.1. MBTIPersonality Type

2.2. Myers-Briggs Type and Social Media Report

2.3. Personality and its Effects on Facebook and Self-Disclosure

2.4. Facebook® According to Introverts

3. Podaci o projektu

3.1. Cilj: Na koji način se psihološki tipovi prema Jungu prezentiraju na Facebook društvenoj mreži

3.2. Motivacija: teorija C.G. Junga, istraživanje sebe i poticanje okoline na razvoj vlastite svjesnosti.

3.3. Ciljna skupina: studenti

4. Plan istraživanja

4.1. Definiranje ciljeva

4.2. Prikupljanje i analiza literature

4.3. Hipoteze

4.4. Definiranje ciljne skupine

4.5. Intervju

4.5.1. Priprema pitanja otvorenog tipa

4.5.2. Pronalazak ispitanika

4.5.3. Intervju ispitanika

4.5.4. Analiza rezultata

4.6. Anketa

4.6.1. Priprema pitanja

4.6.2. Pronalazak ispitanika

4.6.3. Anketiranje ispitanika

4.6.4. Analiza rezultata

4.7. Analiza rezultata istraživanja

4.8. Izrada modela i dijagrama

4.9. Zaključak istraživanja

5. Istraživačka pitanja

5.1. Koliko često pojedini psihološki tipovi koriste Facebook društvenu mrežu?

5.2. Koji psihološki tipovi preferiraju komunikaciju putem Facebook društvene mreže?

5.3. U koje svrhe pojedini psihološki tipovi koriste Facebook društvenu mrežu?

5.4. Postoje li različitosti u prezentaciji u javnosti i prezentaciji putem Facebooka?

6. Psihološki tipovi prema Jungu

6.1. ISTJ

6.2. ISFJ

6.3. INFJ

6.4. INTJ

6.5. ISTP

6.6. ISFP

6.7. INFP

6.8. INTP

6.9. ESTP

6.10. ESFP

6.11. ENFP

6.12. ENTP

6.13. ESTJ

6.14. ESFJ

6.15. ENFJ

6.16. ENTJ