Het Strafrechtproces

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Het Strafrechtproces by Mind Map: Het Strafrechtproces

1. Als de verdachte veroordeeld word met een straf zorgt het OM er voor dat deze ook echt uitgevoerd zal worden.

2. Als de officier vind dat er een rechtszaak moet komen stuur hij de verdachte in de zaak een dagvaarding. In deze dagvaarding staat precies waar de verdachte moet verschijnen en waarvan hij verdacht wordt.

3. Rechter-commisaris

3.1. Rechter in een andere taak. de rechter-commisaris toetst het vooronderzoek en is tevens de procesbewaker in het strafrecht

4. Drie fasen

4.1. 1. Vooronderzoek

4.1.1. Tijdens dit onderzoek word informatie verzameld, zo kan de rechter genoeg gegevens heeft om vast te stellen of de verdachte schuldig is.

4.2. 2. Onderzoek ter terechtzitting

4.2.1. Officier besluit of hij de zaak aan de rechter zal voorleggen.

4.3. 3. Tenuitvoerlegging van de straf

5. Proces

5.1. Procesverbaal

5.1.1. Als de politie een zaak rond heeft wordt er een proces-verbaal naar de officier van justitie gestuurd die besluit of hij diegene oproept voor een rechtzaak.

5.2. Dagvaarding

5.3. Rechtzaak

5.3.1. Tijdens de rechtszaak zijn er 2 partijen: Officier van justitie en verdachte (en eventuele raadsman). De rechter is de persoon die vast stelt of de gedaagde schuldig en wat voor straf hem opgelegd wordt.

5.3.1.1. Een besluit om niet te vervolgen word ook wel een sepot genoemd.

6. Opsporingsambtenaar

6.1. Functionaris die de taak heeft om strafbare feiten op te sporen (bijvoorbeeld alle politieagenten).

7. Raadsman van de verdachte

7.1. Als een verdachte voor langere tijd vastgehouden word heeft hij recht op bijstand van een advocaat/raadsman.

8. Openbaar ministerie

8.1. Geven van leiding bij een vooronderzoek

8.2. Beslist of er een rechtszaak moet komen

8.3. Overheidsinstelling die als taak heeft om verdachten te vervolgen.

9. Seponeren

9.1. Het OM is niet verplicht om iedere zaak om elk strafbaar feit of verdachte te vervolgen. Als een officier besluit een zaak niet te vervolgen zeggen we dat deze geseponeerd wordt.

10. Reclasseringsmedewerker

10.1. Functionaris die de persoonlijke belangen van de verdachte behartigd.