Reakcije korisnika društvenih mreža na različite tipove multimedijskih objava

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Reakcije korisnika društvenih mreža na različite tipove multimedijskih objava by Mind Map: Reakcije korisnika društvenih mreža na različite tipove multimedijskih objava

1. Ciljevi istraživanja

1.1. Istraživati utjecaj objava

1.2. Proučavati utjecaj objava na korisnike

1.3. Kategorizirati korisnike u dobne skupine

1.4. Proučavati odgovor korisnika na različite tipove objava.

2. Načini istraživanja

2.1. Ankete, intervjui i analiza korisničke interakcije

2.2. Analiza korisničkih odgovora na različite tipove objava.

2.3. Analiza i obrada prikupljenih podataka

3. Pretpostavke istraživanja

3.1. Estetski privlačne objave utječu na bolje povratne informacije korisnika

3.2. Mlađa korisnička populacija najaktivnija na društenim mrežama

3.3. Objave zabavnog karaktera više interesantne korisnicima.

4. Reference i prijašnja istraživanja

4.1. Proučiti literaturu i različita prijašnja istraživanja

4.2. Analizirati psihološke tehnološke dijelove prijašnjih radova