EKOLOGI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EKOLOGI by Mind Map: EKOLOGI

1. Ekosystem

1.1. Ekosystemtjänster

1.1.1. Nedbrytare

1.1.2. Producent

1.2. Systemvillkor

1.2.1. Fotosyntes

1.3. Symbios

2. Naturresurser

2.1. Vatten

2.1.1. Vattnets kretslopp

2.2. Luft

2.3. Jordskorpa

2.3.1. Mark

2.4. Energi

2.4.1. Kolhydrater, fett, proteiner

2.4.2. Näringskedja

2.4.3. Näringsväv

2.4.4. Näringspyramid

2.4.5. Förbränning

2.5. Bärkraft

2.5.1. Atmosfär

3. Population

3.1. Konsumenter

3.1.1. Art

3.1.1.1. Evolution

3.1.1.1.1. Naturligt urval

3.1.1.2. Djur

3.1.1.2.1. Predator / köttätare

3.1.1.2.2. Växtätare

3.1.1.2.3. Slösare

3.1.1.2.4. Vårdare