secure shell

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
secure shell by Mind Map: secure shell

1. การติดตั้ง window : 1. เปิดเครื่องพีซีของคุณเพื่อให้ Windows เริ่มการทำงานตามปกติ ใส่แผ่นดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วปิดเครื่องพีซี 2. เริ่มระบบของพีซีใหม่แล้วกดแป้นใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นระบบจากดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์ ถ้าคุณเริ่มระบบของพีซีใหม่และ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณเริ่มทำงาน คุณอาจต้องเปิดเมนูการเริ่มต้นระบบ หรือเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบในการตั้งค่า BIOS หรือ UEFI ของพีซีเพื่อให้พีซีเริ่มต้นระบบจากสื่อแทน เมื่อต้องการเปิดเมนูเริ่มต้นระบบหรือเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบ โดยปกติแล้ว คุณจะต้องกดแป้นพิมพ์ชุดหนึ่ง (เช่น F2, F12, Delete, Esc เป็นต้น) ทันทีหลังจากที่คุณเปิดเครื่องพีซี สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบสำหรับพีซีของคุณ ให้ดูคู่มือที่มาพร้อมกับพีซีหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต ถ้า Windows รุ่นปัจจุบันของคุณยังคงเริ่มทำงาน ให้ลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่ง Windows ขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ ปิดเครื่องทั้งหมด แล้วจึงเริ่มระบบของพีซีใหม่ 3. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ใส่ภาษาและการกำหนดลักษณะอื่นๆ ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป 4. แตะหรือคลิก ติดตั้ง Windows 5. บนหน้า ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน Windows ให้ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ควรอยู่บนกล่องบรรจุแผ่นดีวีดี Windows 8.1 หรือในอีเมลยืนยันการซื้อ โดยมีลักษณะดังนี้: PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 6. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้แตะหรือคลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป 7. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้แตะหรือคลิก กำหนดเอง 8. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ • บน Windows 8.1 ให้แตะหรือคลิกพาร์ติชันที่คุณต้องการ แตะหรือคลิกตัวเลือกการฟอร์แมตที่คุณต้องการดำเนินการถ้าจำเป็น แล้วทำตามคำแนะนำ • บน Windows 8 ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกไดรฟ์ (ขั้นสูง)แล้วแตะหรือคลิกพาร์ติชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แตะหรือคลิกตัวเลือกการฟอร์แมตที่คุณต้องการดำเนินการถ้าจำเป็น จากนั้นทำตามคำแนะนำ 9. เมื่อคุณฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะหรือคลิก ถัดไป 10. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง Windows ให้เสร็จสมบูรณ์

2. การใช้ SSH บนระบบปฎิบัติการ Linux จะใช้คำสั่งต่อไปนี้ *ssh -option [email protected] เพื่อที่ทำการ Remote Login ผ่าน Secure Shell และมีออปชันที่สำคัญดังนี้ -l เพื่อระบุชื่อที่ใช้ในการ Login -p เพื่อระบุพอร์ตที่ใช้ในการ Login ตัวอย่าง [[email protected] kitisak]$ ssh -p 78 -l kitisak 192.168.1.1 [email protected]'s password: Last login: Fri Jul 5 14:56:46 2002 from 192.168.1.32 [[email protected] kitisak]$ *sftp [email protected] เพื่อที่ทำการเรียกใช้ Secure FTP ตัวอย่าง [[email protected] kitisak]$ sftp [email protected] Connecting to 192.168.1.1... [email protected]'s password: sftp> *scp -option source_file [email protected]:target_file เพื่อเรียกใช้โปรแกรม Secure Copy มีออปชันที่สำคัญดังนี้ -r เพื่อให้ทำการคัดลอกไฟล์และไดเรกทอรีทั้งหมด ภายใต้ source_file ตัวอย่าง [[email protected] /]$ scp /etc/group [email protected]:/tmp/ [email protected]'s password: group 100% |**********************************| 510 00:00 [[email protected] /]$

3. windows

3.1. 1. การออนไลน์ การตรวจสอบอีเมล การเยี่ยมชมไซต์ที่คุณโปรดปราน การแสดงข้อคิดเห็นสำหรับอัปเดตสถานะของเพื่อน และสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณทำบนพีซีขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อออนไลน์ และวิธีการปกป้องข้อมูลของคุณเมื่ออยู่บนเครือข่ายสาธารณะ

3.2. http://www.youtube.com/watch?v=iWLHppZJuBs

3.3. 2. บัญชี Microsoft ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณด้วยบัญชี Microsoft และคุณจะลงชื่อเข้าใช้ Windows Store, อีเมลของคุณ, ไซต์เครือข่ายสังคม และอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชี และค้นหาวิธีการตั้งค่าบัญชีสำหรับคนอื่นๆ ที่ใช้พีซีของคุณ

3.4. OneDrive สามารถบันทึกไฟล์ของคุณจาก Windows ได้สองวิธี นั่นคือ คุณสามารถบันทึกไฟล์ไว้ในพีซีของคุณ หรือบันทึกไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในระบบ Cloud บน OneDrive เมื่อคุณบันทึกไว้ใน OneDrive ไฟล์ของคุณจะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ทั้งหมด และคุณจะเรียกใช้ไฟล์ได้ทุกเมื่อ คุณจะแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้ง่ายกว่าเดิม

4. Linux

4.1. www.youtube.com/watch?v=Ncb7kEJqABA

5. Android

5.1. ใช้โปรแกรม ConnectBot

5.2. http://www.youtube.com/watch?v=UfbRI7iG0NM

5.3. Connectbot เป็น Software OpenSource บนโทรศัพท์มือถือ Android สำหรับ Remote Secure Shell (SSH) เพื่อเข้าไปบริหารจัดการ Server สำหรับ Unix System Admin ซึ่งจะเหมือนกับโปรแกรม PuTTY ที่นิยมใช้กันบน Windows นอกจาก Remote แล้วยังสามารถ Transfer File จาก Server มายังโทรศัพท์ได้อีกด้วย และที่สำคัญคือฟรี

6. Install server

6.1. ให้ทำการ Update ให้มีความเป็นปัจจุบันก่อน >> sudo apt-get update ทำการติดตั้ง SSH Server ด้วยแพ็คเกต openssh-server >> sudo apt-get install openssh-server ตรวจสอบ IP เครื่อง Server ซึ่งจะใช้สำหรับการ Remote เข้ามาใช้งาน โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ >> sudo ifconfig

7. client

7.1. http://www2012.engr.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=797%3A-login--ssh-secure-shell-client-&catid=47&lang=th

8. network protocal

8.1. Linux หรือ Unix เป็นระบบปฏิบัตการพื้นฐานในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้