Публікація наукової статті у науково-метричній базі "СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ПРОФІЛАКТИ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Публікація наукової статті у науково-метричній базі "СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї" by Mind Map: Публікація наукової статті у науково-метричній базі "СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї"

1. Існує безліч чинників, які спричиняють жорстоке ставлення до дітей у сім’ї з боку батьків або брак належної турботи про них

1.1. У сім’ї, де прийняте жорстоке ставлення до дітей, дитина часто ємішенню, на яку «падають всі шишки»

1.2. Критичні ситуації чи збіг обставин часто зумовлюють спалах жорстокої поведінки

1.3. Дуже часто причиною жорстокого ставлення до дитини є нестача елементарних знань про дитячий розвиток

1.4. Модель домашнього насильства зазвичай передається від покоління до покоління

2. Два підходи, які пояснюють причини насильства й жорстокості в сім’ї

2.1. Соціологічний підхід

2.1.1. Розглядає жорстокість у сім’ї як прийняту соціокультурну зумовленість вирішення конфліктушляхом насильства в соціальній групі

2.2. Психологічний підхід

2.2.1. Пояснюють наявністю психічних захворювань у членів родини, складними характерами, неврівноваженою поведінкою дитини або батьків, негативним власним досвідом батьків, якого вони набули в дитинстві, а також зловживання алкоголем і наркотиками

3. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім'ї

3.1. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spttp_2013_1_12.pdf

4. Причин насильства в родині представники неурядових організацій, які працюють із жертвами насильства в сім’ї

4.1. Низький рівень культури в суспільстві, гендерні стереотипи

4.2. Економічна криза у країні, слабка захищеність жертви з боку держави та правоохоронних органів

4.3. Низький рівень особистісної культури, зловживання алкоголем і наркотиками

4.4. Психічна неврівноваженість насильників

4.5. Віктимна, провокаційна поведінка жертв насильства