Публікація наукової статті у науково-метричній базі: "Соціально-педагогічна робота щодо профілакт...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Публікація наукової статті у науково-метричній базі: "Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім'ї " http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spttp_2013_1_12.pdf by Mind Map: Публікація наукової статті у науково-метричній базі: "Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім'ї " http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spttp_2013_1_12.pdf

1. Підготувала: студентка 5 курсу, групи СПс-1-14-1.0д

2. Підходи які розяснюють причини насильства:

2.1. Психологічний;

2.2. Соціологічний.

3. Причини насильства в родині:

3.1. низький рівень культури в суспільстві, гендерні стереотипи;

3.2. низький рівень особистісної культури, зловживання алкоголем і наркотиками;

3.3. психічна неврівноваженість насильників;

3.3.1. Online Help

3.3.2. Use Cases & Templates

3.3.2.1. Personal Todo List

3.3.2.2. Vacation Planning

3.3.2.3. Meeting Minutes

3.3.2.4. Project Plan

3.3.2.5. more...

3.3.3. Tools and Gadgets

3.3.3.1. Offline Mode

3.3.3.2. Offline Mode

3.3.3.3. Geistesblitz Tools

3.3.3.4. Email & SMS Gateways

3.3.3.5. Offline Mode

3.4. віктимна, провокаційна поведінка жертв насильства

4. Дослідники які вивчали цю проблему:

4.1. Правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти попередження насильства в сім’ї представлені в роботах В. Бондаровської, О. Кочемировської, Г. Лактіонової, Ю. Онишко, Р. Хаар, Г. Христова та ін.

4.2. Розробляють методичні рекомендації та корекційні програми для працівників соціальної сфери, використовуючи вітчизняний і світовий досвід, С. Буров, І. Дубиніна, В. Міленко, С. Мосієнко, Ю. Онишко, Л. Смислова, М. Ясиновська та ін.

4.3. Пошук соціально-педагогічних умов, причин і факторів виникнення, виявлення та подолання сімейного насильства над дітьми досліджують такі вчені, як Т. Гончарова, О. Коломієць, О. Кочемировська та ін.

5. Зміст соціальної роботи, спрямованої на вирішення проблеми домаш- нього насильства, розглядають як сукупність чотирьох основних елементів: а) профілактика сімейного насильства; б) робота із сім’ями та окремими категоріями, де сукупність макро- та мікрофакторів створює / може створити підвищений ризик жорстокої поведінки; в) надання підтримки та допомоги жертвам, свідкам насильства та особам, які перебувають у ситуації ризику насильства; г) проведення корекційної роботи з кривдниками

6. Автор статті Войтова Л. В. Соціальна педагогіка: теорія та практика . - 2013. - № 1. - С. 79-86.

7. Організації які можуть допомогти членам родини у вирішені їх проблем: Український фонд "Благополуччя дітей" http://childfund.org.ua/for-specialists/view/132/3 Міжнародний жіночий правозахисний центр: "Ла Страда Україна" http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_371.html

8. Схожі публікації: http://childfund.org.ua/Uploads/Files/docs/domestic_violent_at.pdf , http://www.osce.org/uk/ukraine/93320?download=true