МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ by Mind Map: МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ

1. http://www.ccf.org.ua/

2. У рамках проекту було проведено навчання практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, представників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді інноваційним підходам здійснення соціально-педагогічної роботи у сфері профілактики насильства щодо дітей у сім’ї.

2.1. Наслідки: 2 тренінгові програми: 1) «Батьки і діти: партнерське спілкування» 2) «Навички ефективного, ненасильницького спілкування»

3. «Батьки і діти: партнерське спілкування»Мета: сформувати навички спілкування та взаємодії з дитиною без насильства для її повноцінного розвитку.

3.1. «Навички ефективного, ненасильницького спілкування» Мета: сформувати у підлітків навички ненасильницького спілкування для подаль- шої реалізації у житті та діяльності.

4. Український фонд «Благополуччя дітей» — лідер у сфері розробки та реалізації інноваційних програм, спрямованих на підвищення виховного потенціалу сім’ї, мобілізацію ресурсів громад задля забезпечення найкращих інтересів дитини.

5. Головна мета проекту : покращити соціальні послуги у сфері профілактики насильства щодо дітей у 4 пілотних районах м. Києва (Дарницький, Оболонський, Поділь- ський, Святошинський).

5.1. У рамках проекту було проведено навчання практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, представників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді інноваційним підходам здійснення соціально-педагогічної роботи у сфері профілактики насильства щодо дітей у сім’ї.