2010-03-03 ECN in Petten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2010-03-03 ECN in Petten by Mind Map: 2010-03-03 ECN in Petten

1. korte intro

1.1. Paul Kwakkenbos

1.1.1. duurzaamheid

1.1.2. sinds 2 mnd

1.1.3. juiste strategie voor ECN

1.2. Ton Hoff

1.2.1. alg directeur

2. toekomst

2.1. energie

2.1.1. betrouwbaar

2.1.1.1. ja

2.1.2. betaalbaar

2.1.2.1. wellicht goed koop

2.1.3. schone energievoorziening

2.1.3.1. misschien

2.2. snelle toename van energie gebruik

2.3. politieke stabiliteit

2.4. ec recessie

2.5. nieuwe president us

2.6. bewegelijke oliemarkt

3. energievoorziening

3.1. voornamelijk fossiel

3.1.1. 80-90%

3.1.2. kolen

3.1.3. olie

3.1.4. en gas

3.2. onzekerheid levering

3.2.1. USA

3.2.1.1. 9-10 jaar conventioneel olie en gas

3.2.2. EU

3.2.2.1. 17 jaar olie

3.2.2.2. 69 jaar gas

3.3. olie

3.3.1. scenerio 1

3.3.1.1. energiegebruik omhoog

3.3.1.2. nieuwe vormen van olie vinden

3.3.2. scenerio 2

3.3.2.1. peak oil

3.3.2.2. grote olievelden zijn al ontdekt in afgelopen eeuw

3.3.2.3. grote velden nemen af

3.3.2.4. grote velden duren lang voordat ze op de piek komen

3.3.2.5. vraag blijft toenemen

3.3.2.6. reserves

3.3.2.6.1. olie 40 jaar

3.3.2.6.2. gas 60 jaar

3.3.2.6.3. kolen eeuwen

3.4. aarde warmt op

3.4.1. 1 graad opwarming in afgelopen 30 jaar

3.4.2. Co2 is broeikas gas

3.4.2.1. opwarming vd aarde

3.4.3. buiten variaties

3.4.4. permafrost gebieden ontdooien

3.4.4.1. daarin zit heel veel aardgas

3.4.4.2. komt in atmosfeer

3.4.5. weerslag is zichtbaar

3.4.5.1. extreme weersituaties

3.5. klimaatdoelen 2020

3.5.1. EU

3.5.1.1. broeikasgas 20% minder

3.5.1.2. 20% duurzame energie

3.5.2. NL

3.5.2.1. broeikasgas 30% minder

3.5.2.2. 20% duurzame energie

3.5.2.3. actueel in 2010

3.5.2.3.1. 9% elektrisch verbruik is duurzaam

3.5.2.3.2. totaal 3 - 4% duurzaam

3.5.3. noordzee vol met windturbines

3.5.3.1. onbetaalbaar

3.5.3.2. huidige technologie

4. kern energie

4.1. kernreactoren

4.1.1. afvalprobleem beheersbaar maken

4.2. laag volume

4.2.1. veel emoties

4.2.2. 30.000 jaar bewaren

4.3. ruimte in NL

4.3.1. 2 tot 3 kerncentrales

4.4. kernenergie waarom?

4.4.1. weinig Co2

4.4.2. tussenvorm

4.4.3. werken aan duurzame energievoorziening

4.4.4. nodig om tijd te kopen

4.4.5. zodat andere vormen kunnen worden ontwikkeld

5. ECN

5.1. historie

5.1.1. universiteiten

5.1.2. kennisopbouwen

5.1.3. RCN

5.1.3.1. recreatiecenter Nederland

5.1.3.2. research center of the netherlands

5.1.4. 1970 ECN

5.1.4.1. energie center nederland

5.1.5. NRG

5.1.5.1. ECN/KEMA

5.1.5.2. nu 100% ECN

5.2. kennisbedrijf

5.2.1. kennis

5.2.1.1. in patenten

5.2.1.2. 15 per jaar

5.2.1.3. licenties

5.2.1.4. ontwikkelen energie technologie

5.2.2. uitkomsten

5.2.2.1. met een rappport verander je de wereld niet

5.2.2.2. uitkomsten uit onderzoek

5.2.2.3. in een bv zetten

5.2.2.3.1. zoeken naar commerciele projecten

5.2.2.4. toepassing in de praktijk

5.2.2.4.1. uitfaseren belang ECN

5.2.3. partners

5.2.3.1. overheid grootste klant

5.2.3.1.1. aantrekken research gelden

5.2.3.1.2. ook uit EU

5.2.3.2. samenwerking

5.2.3.2.1. kennisbedrijven

5.2.3.3. brug tussen universitaire wereld en commerciele wereld

5.2.4. ECN Units

5.2.4.1. solar

5.2.4.1.1. hernieuwbare

5.2.4.1.2. wereldrecord houder industriële panelen

5.2.4.1.3. ieder jaar efficiency 1% beter

5.2.4.1.4. kostprijs omlaag

5.2.4.2. biomassa

5.2.4.2.1. hernieuwbare

5.2.4.2.2. controversieel

5.2.4.2.3. energiebehoefte in NL

5.2.4.3. wind

5.2.4.3.1. hernieuwbare

5.2.4.3.2. windturbine ontwikkeling

5.2.4.3.3. nu

5.2.4.3.4. trend

5.2.4.4. efficiency infrastructuur

5.2.4.4.1. verbeter bestaande bouw

5.2.4.4.2. industrie energieconsumptie omlaag

5.2.4.5. H2 clean fossils

5.2.4.5.1. schoon maken

5.2.4.5.2. kolencentrale

5.2.4.6. policy

5.2.5. sectoren

5.2.5.1. gebouwde omgeving

5.2.5.1.1. verschuiving van gas naar elektriciteit

5.2.5.1.2. veel enerie besparen

5.2.5.1.3. zonne-energie met smart gids

5.2.5.2. industrie

5.2.5.2.1. veel energebesparing

5.2.5.2.2. biomasa als grondstof (bioraffinage)

5.2.5.2.3. syngaproductie

5.2.5.2.4. Co2-afvang en opslag

5.2.5.3. transport

5.2.5.3.1. energie zuinige auto's

5.2.5.4. blue energie

5.2.5.4.1. veel ontwikkeltijd

5.2.5.5. algen

5.2.5.6. 35% duurzaam

5.2.5.6.1. veel hernieuwbaar

5.2.5.6.2. kolen

5.2.5.6.3. nucleair

5.2.5.6.4. olie

5.2.5.6.5. gas

5.3. wat moet er gebeuren

5.3.1. betrokkenheid burgers

5.3.1.1. legitimiteit aan politiek geven

5.3.1.2. politicus

5.3.1.2.1. horizon is 4 jaar

5.3.2. overheid neemt regie, toont leiderschap

5.3.3. bedrijfsleven grijpt kansen

5.3.4. korte termijn acties

5.3.4.1. ruimte voor experimenten

5.3.4.2. ondersteuning implemenatie

5.3.4.3. versnellen energie R&D

5.3.5. energie wordt gewoon duurder

6. vragen

6.1. kerncentrale

6.1.1. 30 jaar actief

6.1.2. oude kerncentrale

6.1.2.1. upgraden