Hvad betyder samfundet for mig?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvad betyder samfundet for mig? by Mind Map: Hvad betyder samfundet for mig?

1. det betyder jeg kan komme på sygehuset uden at betale, hvis jeg bliver syg.

2. det betyder jeg kan gå i skole og få en uddanelse.

3. at jeg skal forholde mig til at der er mange invandre og ikke kun danskere.

4. at hvis man ikke har nok penge, kan man ikke få de fede ting og de fede biler.

5. Økonomi.

6. Der kan komme krig.

7. stemmeret osv.

8. fritid.

9. arbejde.