แร่ธาตุ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แร่ธาตุ by Mind Map: แร่ธาตุ

1. ความหมาย

1.1. แร่ธาตุเกิดจากหินร้อนจากใต้ดิน

2. ประโยชน์

2.1. นำไปขายสร้างกำไร

3. วิธีอนุรักษ์

3.1. ไม่ขุดหาแร่มากเกินไป

4. ปัญหา

4.1. อัญมณีลดลง

5. วิธีแก้ปัญหา

5.1. ไม่ขุดหาอัญมณีมากเกินไป