ทรัพยากรธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรธรรมชาติ by Mind Map: ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ดิน

2. น้ำ

3. ป่า

3.1. ปัญหา

3.1.1. ตัดไม้

3.2. สาเหตุ

4. เเร่