PÀGINA WEB

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PÀGINA WEB by Mind Map: PÀGINA WEB

1. 1. Serveis informatius

1.1. El centre

1.1.1. Ubicació i dades de contacte

1.1.2. Equip directiu

1.1.3. Departaments pedagògics

1.1.4. Oferta educativa

1.1.5. Instalacions

1.1.6. Biblioteca

1.2. Normativa del centre

1.2.1. Projecte Educatiu del Centre (PEC)

1.2.2. Pla TAC

1.2.3. Pla d'Evacuació

1.2.4. Projecte Comenius

1.2.5. Projecte Erasmus

1.2.6. Pla de Convivència

1.2.7. PRojecte Ecològic

1.2.8. Drets i deures dels alumnes

1.3. Calendaris

1.3.1. Calendari escolar

1.3.2. Calendaris d'exàmens

1.4. Llibres de text

1.5. AMPA

1.6. Centres germanats a l'exterior

1.7. Informació sobre protecció de dades i privadesa

1.7.1. Al centre

1.7.2. A la pàgina web

2. 3. Serveis comunicatius

2.1. Accés al servei d'incidèncias

2.1.1. Per a pares: Servei actualitzat d'incidències d'alumnes (SAIA)

2.1.2. Per al professorat: Servei actualitzat d'incidències d'alumnes (SAIA)

2.2. Servei de contacte amb el centre i els professors via e-mail (per a pares)

2.3. Blogs (a blogspot)

2.3.1. Blogs dels Departaments Pedagògics

2.3.2. Blogs del Grups de Treball

2.3.3. Blogs de les Comissions

2.4. Accés a serveis multimedia

2.4.1. Fotos (Instagram)

2.4.2. Vídeos (Canal de YouTube del centre)

2.4.3. Presentacions (Slideshare)

2.5. Accés al servei de correu electrònic corporatiu del professorat

2.6. Bústia de queixes, suggeriments i reclamacions

2.7. Enllaços a altres pàgines d'interès

2.8. Informació virtual de visites a la web (Alexa)

3. 2. Serveis interactius

3.1. Secretaría

3.1.1. Horari d'atenció i dades de contacte

3.1.2. Preinscripció i matrícula on-line

3.1.3. Sol·licitud de beques

3.1.4. Documents per a descàrrega

3.1.4.1. Autorització de drets d'imatge del alumnes

3.1.4.2. Autorització per viatges i altres activitats extraescolars

3.1.4.3. Altres documents

4. 4. Serveis participatius

4.1. Revista digital del centre (Wikispaces)

4.1.1. Dependencies

4.1.2. Milestones

4.2. Enquestes

4.2.1. Schedule

4.2.2. Budget

4.3. Fòrums de debat

4.3.1. KPI's

4.4. Enllaços a les xarxes socials a les que participa el centre (Facebook, Twitter, Instagram)