ACTIVITATS DE GESTIÓ ACADÈMICA D'UN CENTRE EDUCATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ACTIVITATS DE GESTIÓ ACADÈMICA D'UN CENTRE EDUCATIU by Mind Map: ACTIVITATS DE GESTIÓ ACADÈMICA D'UN CENTRE EDUCATIU

1. COORDINACIÓ

1.1. Correu electrònic: Gmail

1.2. Videoconferència: Skype

1.3. Escrits i missatges breus: WhatsApp

2. TREBALL EN ESPAIS VIRTUALS COL·LABORATIUS

2.1. Crear una web: Wix

2.2. Crear un blog: EDUBlogs

2.3. Crear un wiki: www.wikispaces.com

3. CERCA I ORGANITZACIÓ DE RECURSOS I SERVEIS

3.1. Marcar i compartir els llocs favorits: Diigo.com

3.2. Sindicar continguts: Google Reader

3.3. Organitzar vídeos: Wondershare Video Editor

3.4. Organitzar fotografies: Phitodo

3.5. Crear i organitzar presentacions: Bunkr

3.6. Crear i organitzar documents: Inetword

3.7. Emmagatzemar arxius: box.com

4. CREACIÓ DE CONTINGUTS

4.1. Crear un document: Paquete MicroSoft Office

4.2. Crear un mapa conceptual/mental: Bubbl.us

4.3. Crear un cartell: Easel.ly

4.4. Crear un vídeo: wideo.co

4.5. Crear línies cronològiques: rememble.com o TimeRime

5. PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS

5.1. Crear un llibre: Flipping Book Pro Full

5.2. Crear una presentación: Power Point

6. AVALUACIÓ

6.1. Crear formularis:Paquete MicroSoft-Access

6.2. Rúbriques d'avaluació: Rubistar