Magistratures i institucions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Magistratures i institucions by Mind Map: Magistratures i institucions

1. Magistratures

1.1. senat

1.1.1. Van arribar a tenir 300 al principi i 900 al final de la República. Tenien poders inmensos però restringits,no decidien sobre la guerra i la pau però fixava la politica internacional. Era l'organ que mantenia l'estabilitat de Roma.

1.2. asemblees

1.2.1. comicis curiats

1.2.1.1. formats per el poble i dividit en 30 cúries. van perdre competencies amb el temps i nomes els hi va quedar la formalitat de votar la llei per la qual es transmitia l'imperium.

1.2.2. comicis centuriats

1.2.2.1. Creat a l'espoca de Servi Tul·li. Intrusment per el reclutament i l'organitzament de l'exercit. Elegien el consols i pretors.

1.2.3. comicis per tribus

1.2.3.1. el seu poder estava subjectat a la ratificació del Senat.

2. Institucions

2.1. magistratures extraordinaries

2.1.1. interrex: assumia el poder en períodes de transicio d'un magistrat a un altre.

2.1.2. Dictador: designat en situacions d'emergencia.

2.2. cursus honorum

2.2.1. cònsuls

2.2.1.1. eren dos, i constituïen una magistratura eponima(donava nom al any)

2.2.2. pretors

2.2.2.1. eren dos, i impartien justicia

2.2.3. qüestors

2.2.3.1. eren quatre, pero amb el temps va augmentar, maxims responsables del tresor i l'arxiu public.

2.2.4. censors

2.2.4.1. eren dos i sels elegia cada 5 anys,actualitzaven el llistat de ciutadans i els seus bens, tambe examinaven la capacitat moral del ciutadans

2.2.5. edils

2.2.5.1. eren quatre i vigilaven l'ordre public,els mercats, el bon estat i la neteja dels edificis publics,etc.

2.2.6. tribuns de la plebs

2.2.6.1. durant la republica van mantenir un caracter practicament sagrat, podien vetar els magistrats amb imperium i podien convocar assamblees quan es tractava de defensar interesos publics.