Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ICT by Mind Map: ICT

1. in het onderwijs

1.1. Digitaal schoolbord

1.1.1. steeds meer klassen hebben dit

1.2. meer lessen achter de pc

1.2.1. rekenweb

1.2.2. Ambrasoft

1.3. LVS

1.3.1. de resultaten van de lln worden hierin bijgehouden

1.4. website school

1.4.1. informatie over een school is op de schoolsite te vinden

2. in de samenleving

2.1. bedrijven

2.1.1. veel bedrijven werken met computer programma's

2.2. nieuws op internet

2.2.1. de krant e.d zijn op internet terug te vinden

2.3. veel informatie op internet te vinden

2.3.1. als je iets niet weet is het makkelijk op te zoeken.

3. op mijn stageschool

3.1. Ambrasoft

3.1.1. de lln maken oefeningen

3.2. rekenweb

3.2.1. de lln kunnen hun rekenen verbeteren

3.3. Digitaal schoolbord

3.3.1. in 2 klassen hebben ze een digibord

4. in mijn vervolgstudie

4.1. digitaal portfolio

4.1.1. op de Pabo moet ik (waarschijnlijk) een digitaal portfolio maken

4.2. opdrachten

4.2.1. opdrachten uitwerken op de computer

5. in de komende lessen

5.1. meer programma's leren kennen voor het Basisonderwijs.