Information Retrieval (IR)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Information Retrieval (IR) by Mind Map: Information Retrieval (IR)

1. Istraživanja iz perspektive korisnika

1.1. Dervin, Nilan

1.2. Belkin

1.2.1. Korisnički model

1.2.1.1. Kognitivno područje

1.2.1.2. Afektivno područje

1.2.1.3. Fizičko područje

1.3. Wilson

2. Pretraživanje cjelovitog teksta (Full-Text Searching)

2.1. Algoritamsko rangiranje rezultata

2.2. Karakteristično za većinu komercijalnih tražilica, pretraživanje mrežnih stranica i baza podataka

2.3. Problemi

2.3.1. Sinonimi

2.3.1.1. Pravi sinonimi

2.3.1.2. Varijacije pisma

2.3.1.3. Kratice

2.3.1.4. Različitost jezika ili dijalekta

2.3.1.5. Zastarjelost riječi

2.3.1.6. Društveni pojmovi vs. pojmovi iz medicine, znanosti i tehnologije

2.3.2. Homonimi

2.3.2.1. Pravi homonimi

2.3.2.2. Razdvajanje osobnih imena

2.3.2.3. Lažna srodnost

2.3.3. Nemogućnost pretraživanja po vidovima

2.3.4. Grupiranje

2.3.5. Nemogućnost sortiranja

2.3.6. "Spamming"

2.3.7. Očemnost

2.3.8. Figurtivni jezik

2.3.9. Liste riječi

2.3.10. Predmeti sažetaka

2.3.11. Inkognito problem

2.3.12. Nepostojanje traženih pojmova u izvoru

2.3.13. Nepoznavanje termina/pojma

2.3.14. Netekstualni izvori

2.3.15. Teško pretražive uparene teme/predmeti

2.3.16. Varijabilnost različitih tražilica

2.3.17. Varijabilnost u rangiranju rezultata

2.3.18. Razlike u indeksiranju

2.3.19. Nevidljivi web

3. 4 modula

3.1. Obrada dokumenta (document processor)

3.1.1. Koraci

3.1.1.1. Normalizacija tijeka dokumenta

3.1.1.2. Razbijanje tijeka dokumenta na željene pretražive jedinice

3.1.1.3. Izoliranje i metatagiranje dijelova poddokumneta

3.1.1.4. Identificiranje elementa dokumenta koje je moguće indeksirati

3.1.1.5. Brisanje stop riječi

3.1.1.6. Krnjenje

3.1.1.7. Izlučivanje zapisa indeksa

3.1.1.8. Davanje težine

3.1.1.9. Stvaranje obrnute datoteke (indeksa)

3.2. Obrada upita (query processor)

3.2.1. Koraci

3.2.1.1. Tokenizacija

3.2.1.2. Posebni operatori

3.2.1.2.1. *Moguć pronalazak odgovora na upit

3.2.1.3. Brisanje stop riječi

3.2.1.4. Krnjenje

3.2.1.5. Kreiranje prikaza upita

3.2.1.5.1. *Moguć pronalazak odgovora na upit

3.2.1.6. Proširivanje upita

3.2.1.7. Određivanje težine termina u upitu

3.2.1.7.1. *Moguć pronalazak odgovora na upit

3.3. Funkcije traženja i spajanja (search and matching function)

3.4. Mogućnosti rangiranja (ranking capability)

4. Kriteriji za relevantnost

4.1. Učestalost termina

4.2. Lokacija izraza

4.3. Analiza poveznica

4.4. Popularnost

4.5. Duljina

4.6. Blizina termina iz upita

4.7. Odgovarajuće imenice

4.8. Datum publikacije

5. Metadata-Enabled Searching

5.1. Alfanumeričko rangiranje rezultata

5.2. Karakteristično za pretraživanje kataloga.

6. Informacijsko traženje (Information seeking)

6.1. Modeli

6.1.1. Upravljano

6.1.2. Neupravljano

6.1.3. Aktivno

6.1.4. Pasivno

6.2. Informacijsko farmiranje

6.3. Informacijsko ponašanje korisnika

6.3.1. Zipfov zakon

7. Modeli

7.1. Tradicionalan

7.2. Bates: Berrypicking

7.2.1. Strategije pretraživanja

7.2.1.1. Praćenje citiranih izvora pod tekstom ("backward chaining")

7.2.1.2. Praćenje radova koji citiraju neki rad ("forward chaining")

7.2.1.3. Praćenje specijaliziranih časopisa

7.2.1.4. Skeniranje područja

7.2.1.5. Bibliografije, sažeci

7.2.1.6. Praćenje rada jednog autora

7.3. Kuhlthau model: Information Search process (ISP)

7.3.1. Teorijska osnova

7.3.1.1. Gardner

7.3.1.2. Kelly

7.3.1.2.1. Načini ponašanja

7.3.1.3. Belkin

7.3.1.4. Taylor

7.3.1.4.1. 4 nivoa informacijske potrebe

7.3.2. 6 faza

7.3.2.1. Inicijacija

7.3.2.2. Selekcija

7.3.2.3. Istraživanje

7.3.2.4. Formulacija

7.3.2.5. Skupljanje

7.3.2.6. Prezentacija