การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. สถานศึกษา

1.1. ใช้ในการเรียนการสอน

1.2. การจัดทำตารางสอน

1.3. งานบริหารของโรงเรียน

1.4. งานห้องสมุด

1.5. การจัดทำตารางสอน

2. งานวิศวกรรม

2.1. การออกแบบ เขียนแบบ

2.2. ช่วยคำนวณโครงสร้าง

2.3. ช่วยในการวางแผน

2.4. ควบคุมการสร้าง

3. งานธุรกิจ

3.1. ด้านเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ

3.2. มีความรวดเร็ว และถูกต้อง

3.3. จัดเก็บข้อมูลได้มา

4. งานวิทยาศาสตร์

4.1. เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมี

4.2. เครื่องมือการทดลองต่างๆ

4.3. เดินทางของยานอวกาศต่างๆ

5. งานธนาคาร

5.1. ฝากถอนเงิน

5.2. การหาอัตราดอกเบี้ยต่างๆ

5.3. การใช้บริการ ATM

6. วงการแพทย์

6.1. การเก็บประวัติของคนไข้

6.2. ในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

6.2.1. เครื่องมือผ่าตัด

6.2.2. บันทึกการเต้นของหัวใจ

6.2.3. ตรวจคลื่นสมอง

6.2.4. ด้านการหาตำแหน่งของอวัยวะก่อนการผ่าตัด

6.3. ควบคุมการรับ และจ่ายยา

7. การคมนาคม

7.1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7.2. การสื่อสาร

7.3. ทางตมนาคม

8. งานด้านอุตสาหกรรม

8.1. การผลิตสินค้า

8.2. ควบคุมระบบ การผลิตทั้งหมด

9. วงราชการ

9.1. นับคะแนนการ เลือกตั้ง

9.2. การประกาศผลเลือกตั้ง

9.3. การคิดภาษีอากร

9.4. การเก็บข้อมูล

9.5. สถิติสัมมโนประชากร

9.6. การเก็บเงินค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าใช้โทรศัพท์