Önállóság

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Önállóság by Mind Map: Önállóság

1. Az 1980-as évek – a média hatásának vizsgálata

2. Az 1970-es évek irányzatai (a válságtól az önelemzésig)

3. Az 1960-as évek válsága és megújulás – információkritika

4. A kommunikációs rendszer és a strukturalizmus

5. Az új médiumok, a hálózati globalizáció és a média­konvergencia

6. Az információs társadalom

7. A virtuális valóság és a mesterséges intelligencia

8. A mesterséges intelligencia

9. Jövőkép – a kommunikáció kiteljesedése

10. A televízió hatásai