Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dykning by Mind Map: Dykning

1. Et liv under vand?

1.1. Mennesket har skabt sig et liv på land-jorden.Men kan vi fore-stille os at mennesket også skaber sig et liv under vandet? At der ligefrem bygges store byer nede på hav-bunden?

1.2. I 1992 levede en amerikaner 69 dage på bunden af havet.Han boede i en slags dykker-klokke.

2. Farlige dyr

2.1. I havene lever der mange farlige dyr.Nogle af dyrene er svære at filme fordi det er farligt at komme tæt på dem.Det gælder for eksempel den store hvide haj.

2.2. Når man filmer den går det sådan til:En dykker med et kamera lukkes inde i et kraftigt stål-bur.Udvendigt på buret er der bundet noglekød-stykker fast.

2.3. Når buret sænkes ned i havet, siver blode fra kødet ud i vandet Det lokker den stor hvide haj hen til buret.

3. Dykker-syge

3.1. Det er maget farligt man kan DØ!!! af det

3.1.1. Jo længere en dykker kommer ned i vandet jo større er trykket på hans krop.

3.1.2. Du kender det sikkert selv.

3.1.3. Man mærker det allerede på bunden af et svøme-bassin.

3.1.4. Det høje tryk presser luft ud i kroppen

3.1.5. Luften skal væk fra kroppen inden dykkeren igen kommer op til over-fladen.Ellers får han dykke-syge.

3.1.6. En dykker der har dykker-syge får meget ondt i sine

4. Titanic

4.1. Den 15.april 1912 stødte

4.2. I 1986 nåede en amerikaner ned til Titanic i en mini-ubåde.Ubåden medbragte en lille robot.Den blev fjern-styret inde fra ubåden.

4.3. Robotten var udstyret med kraftige lamper og et par video-kameraer.

4.4. Det lykkedes at sende robotten ind i Titanics indre.Det kom der mange fantastiske billeder ud af.

4.5. Nogle af dem blev brugt i stor-filmen om Titanic.