Landing Page - Trang sản phẩm - Vietseo.vn

Vinalink - Vietseo.vn Digital Marketing Research and training center -

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Landing Page - Trang sản phẩm - Vietseo.vn by Mind Map: Landing Page - Trang sản phẩm - Vietseo.vn

1. BODY - CONTENT

1.1. Navigation dẫn đường

1.1.1. Home/thumuc/baiviet

1.1.2. Theo chuẩn Microdata (Rich snippets)

1.1.3. Không để rỗng hay not found

1.2. 200-400 chữ

1.3. Chứa từ khóa cần SEO ở phần đầu

1.4. Mật độ từ khóa 1-2%

1.5. Từ khóa liên quan : 2-3%

1.6. Cứ 4 dòng cần cách đoạn và tách đoạn

1.7. Viền khung highlights thông điệp chính

1.8. <H2> các tiêu đề của các đoạn chính </H2>

1.9. Tạo LINK - liên kết tới các trang hữu ích khác nếu có

1.10. Nội dung độc, không copy bất kỳ đâu về

1.10.1. COPY bằng mắt (đọc)

1.10.2. Viết bằng tay

1.10.3. Không viết vô nghĩa

1.10.4. Học cách viết theo quy chuẩn Copywriting

1.10.5. Nội dung cần chứa từ khóa , cứ 200 chữ là 1 từ khóa

1.10.6. Nên có vài từ khóa liên quan

1.10.7. Nên có 1 lần in đậm từ khóa

1.10.8. Nên có ảnh và Video minh họa

1.10.9. Tạo author Rank chống copy

1.10.10. Chỉ tạo author rank cho bài độc

1.11. Chốt CTA (Call-To-Action kết thúc)

1.11.1. To, rõ ràng

1.11.2. Màu nóng, khác biệt xung quanh

1.11.3. Tạo khoảng trống

1.11.4. Vị trí trung tâm, rõ thấy

1.11.5. Copywriting text

1.11.6. Tạo khan hiếm

1.11.7. Tạo thời gian thúc giục

1.11.8. Tặng quà cực hấp dẫn

1.11.9. Giá được giảm

1.11.10. Booking dễ dàng, không đăng nhập

1.11.11. Có ý kiến Testimonial

1.11.12. Khuyên dùng

1.11.13. Dấu hiệu mua nhiều

1.11.14. Dấu hiệu SSL, Trust signs

1.11.15. Dấu hiệu refund, đổi hàng, chính hãng

1.11.16. Dấu hiệu hài lòng 100%

1.11.17. Dấu hiệu bảo hành, vận chuyển dễ dàng

2. Hình ảnh + Video

2.1. Hình ảnh có Tu-khoa.jpg

2.2. Alt Tag = Từ khóa

2.3. Caption ảnh : Chứa từ khóa

2.4. Ảnh độc hay ghép ảnh

2.5. Ảnh minh họa phải hay hơn nội dung và liên quan

2.6. Ảnh minh họa đẹp rực rỡ, không bé hơn 400 px

2.7. Video sản phẩm ; Tăng 50% action

2.8. Video nên ngắn dưới 3 phút, nhúng Youtube

2.9. Video nên có từ khóa Title, description

3. HEAD

3.1. Tiêu đề - Title : 70 ký tự : Keywords + Brand

3.2. Tiêu đề mỗi trang 1 tiêu đề duy nhất, từ khóa trùng với Google auto correct

3.3. Tăng sale : Action querries, no Information

3.3.1. Action keywords tăng sale

3.3.2. Information keywords tăng brand

3.3.3. Navigational keywords tăng sale và brand

3.3.4. Keywords dài tăng sales

3.3.5. Keywords ngắn tăng brand

3.4. <h1> Title</h1>

3.5. Description copywriting nhằm tăng CTR

3.5.1. Giật TIT tại description

3.5.2. Viết tăng click hơn đối thủ

3.5.3. Không viết Hoa nhiều

3.5.4. Không viết chữ không dấu

3.5.5. Không để trống

3.5.6. Trên mobile bị cắt ngắn

3.6. Description/ Sapo : 135-170 Ký tự + Constraints + Keywords + In đậm

3.7. Description "giật tit" theo 27 phương pháp

3.7.1. Cho con số

3.7.2. Cho câu hỏi 5W+1H

3.7.3. So sánh

3.7.4. Tính từ và trạng từ nóng

4. Chia sẻ bài viết Ngay lập tức

4.1. G+ : Từ 10-30/ ngày

4.2. Facebook share, like lên fanpage : 10/ ngày

4.3. Twitter : 3-5

4.4. Pinterest : 1-2 có repin

4.5. Sau khi index trên GG nên share lên 2-5 forum và link về nguồn bài viết