Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KRIG by Mind Map: KRIG

1. men han var samtidig en stor støtte for kirken

1.1. mens han kæmpede for den byzantinske kejser, drog han på pilgrimsrejse til jesu grav i jerusalem og skænkede gaver til kirken der

1.1.1. de gejstlige, som munken, der malede daette

1.1.1.1. guds fred

2. i begyndelsen af 1000 tallet indledte nogle gejstlige i syd Frankrig en anti krigs bevægelse, som de kaldte guds fred

2.1. de sagde at hvis man ikke kunne undgå at slås så måtte man i hvert fald begrænse kamphandlingerne til bestemte dage

3. våben fra midelalderen

3.1. en Ridder har mange våben

3.2. sværd

3.3. kølle

3.4. økse

3.5. og skjold

3.6. mogen stjerne

3.7. spyd

3.8. armbrøst

3.9. bue

3.10. katapulter

3.11. kæmpe armbrøster

3.12. flamme kastere

4. Kirken og krigene

4.1. Harald Hårderåde (1045-1066) var en skånselsløs dræber

4.1.1. ½

5. Ridder

5.1. rusninger

5.1.1. en Ridder har ringbrynje på

5.1.2. en Ridder har en jern hjelm,hansker sko og brysplade

5.1.2.1. og sværd

6. krig i vores dage er et blod bad

7. krig=smerte og død

7.1. du har ret

7.2. og smerte er ikke rart

7.3. KRIG er smerter og DØD som der ser

8. KRIG er ikke for kvinder

8.1. KRIG er ikke for kvinder fordi de vil ha tøj

9. bil er med i KRIGLOL:)

9.1. KRIG ER Når nogen er ER UVENNER OG Når Lande ER uvenner

10. i KRIG er smerte med

10.1. aaaaaaaaaaaaaaaaaabvvvvvvvvvvvvvvvvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1