Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Paolo by Mind Map: Paolo

1. Valószínűségszámítás

1.1. Kedvező elemi események száma

1.2. Összes elemi események száma

2. Oszthatóság

2.1. Szabályok

2.1.1. Prímszámok

3. Geometria

3.1. Alapfogalmak

3.1.1. Pont

3.1.2. Egyenes

3.1.2.1. Szakasz

3.1.3. Sík

3.2. Síkgeometria

3.2.1. Sokszögek: T, K

3.2.1.1. Háromszögek

3.2.1.2. Négy- és ennél több oldalú sokszögek

3.2.1.3. Kör

3.2.1.4. Ellipszis

3.2.2. Pont

3.2.3. Egyenes

3.2.4. Sík

3.3. Térgeometria

3.3.1. Hasábok: A, V

3.3.1.1. Kocka

3.3.1.2. Téglatest

3.3.1.3. Gömb

3.3.1.4. Hanger

3.3.1.5. Kúp

3.3.1.6. Gúla

4. Arányosság, százalékszámítás, Kamatos kamat

5. Egyenletek, Egyenlőtlenségek

5.1. Elsőfokú

5.2. Másodfokú

6. Statisztika

6.1. Aritmetikai (számtani) közép = átlag

6.2. Mértani (geometriai) közép

6.3. Medián

6.4. Módusz

6.5. Szórás

7. Halmazok

7.1. Halmazműveletek

7.1.1. Metszet

7.1.1.1. Unió

7.1.1.1.1. Különbség

7.2. SZÁMHALMAZOK

7.2.1. N

7.2.1.1. Z

7.2.1.1.1. Q

8. Vektorok

8.1. Vektorműveletek

8.1.1. Vektorok összeadása

8.1.2. Két vektor kivonása

8.1.3. Vektor és skalár szorzata

8.1.4. Két vektor skaláris szorzata

9. Koordinátageometria

9.1. A kör egyenlete(i)

9.2. Két pont távolsága

9.3. Pont és egyenes távolsága

9.4. Vektorok

9.4.1. Irányvektor

9.4.2. Normálvektor

10. Gráfok

10.1. Pontok

10.2. Élek

11. Függvények

11.1. Elsőfokú

11.1.1. Egyenes

11.2. Másodfokú

11.2.1. Parabola

11.3. Ellentett

11.4. Abszolútértéket tartalmazó

11.4.1. V

11.4.1.1. Ábrázolás

11.4.1.2. Leolvasás

11.4.1.3. Jellemzés

11.4.1.3.1. ÉT

11.4.1.3.2. ÉK

11.4.1.3.3. ZH

11.4.1.3.4. SZÉ

11.4.1.3.5. FOLYT

11.4.1.3.6. PÁROS/PÁRATLAN

11.4.1.3.7. MENET

11.5. Reciprok

11.5.1. Hiperbola

11.6. Négyzetgyököt tartlmazó

11.6.1. "Elfordult félparabola"

11.7. Logaritmikus

11.8. Exponenciális

11.9. Trigonometrikus

11.9.1. Színusz

11.9.2. Koszínusz

11.9.3. Tangens

11.9.4. Kotangens

12. Kombinatorika

12.1. Permutációk

12.1.1. Ismétlés nélküli

12.1.2. Ismétléses

12.2. Variációk

12.2.1. Ismétlés nélküli

12.2.2. Ismétléses

12.3. Kombinációk

12.3.1. Ismétlés nélküli

12.3.2. Ismétléses

13. Egyenletrendszerek

13.1. Kétismeretleses

13.1.1. Egyenlő együtthatók módszere

13.1.2. Behelyettesítéses módszer

14. Sorozatok

14.1. Számtani

14.1.1. d

14.2. Mértani

14.2.1. q