Program za ukrcaj, prijevoz i iskrcaj putnika u luci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program za ukrcaj, prijevoz i iskrcaj putnika u luci by Mind Map: Program za ukrcaj, prijevoz i iskrcaj putnika u luci

1. Zapis putnika

1.1. OIB

1.2. Ime

1.3. Prezime

1.4. Datum rodjenja

1.5. Spol

1.6. Bracni status

2. Funkcija a - ukrcaj 5 putnika (m i z)

2.1. Izgenerirati bracni status svakome

2.2. Ispis svih obiljezja putnika koji je posljednji ukrcan

3. Funkcija b - Iskrcaj 3 putnika prve luke

3.1. Iskrcaj neudatih putnika koji imaju izmedu 18 i 25 god

3.2. Prikaz stanja na stogu ( pomocni stog )

4. Funkcija c - Iskrcaj 3 putnika druge luke

4.1. Iskrcaj udovica starijih od 50 godina

4.2. Prikaz stanja na stogu ( rekurzija )