Simulacija ukrcaja, prijevoza i iskrcaja putnika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija ukrcaja, prijevoza i iskrcaja putnika by Mind Map: Simulacija ukrcaja, prijevoza i iskrcaja putnika

1. Bilblioteke

1.1. iostream

1.2. cstdlib

1.3. cstring

1.4. ctime

1.5. stog_polje.h

1.6. stog_pokazivaci.h

2. Implementacija

2.1. pomoću polja

2.2. pomoću pokazivača

3. Putnik

3.1. OIB

3.1.1. int oib

3.2. Ime

3.2.1. char ime[35]

3.3. Prezime

3.3.1. char prezime[35]

3.4. Spol

3.4.1. char spol[1]

3.5. Datum rođenja

3.5.1. tDatum datum

3.6. Bračni status

3.6.1. char status[20]

4. Funkcije

4.1. TopS(S)

4.2. PushS(x,S)

4.3. PopS(S)

4.4. InitS(S)

4.5. IsEmpty(S)

5. Izbornik

5.1. 1. Ukrcaj putnika na brod

5.2. 2. Iskrcaj putnika u Splitu

5.3. 3. Iskrcaj putnika u Marseilleu

5.4. 4. Izlaz iz programa

6. Funkcije

6.1. Ukrcaj

6.1.1. Ukrcaj 5 muškaraca

6.1.2. Ukrcaj 5 žena

6.2. Split

6.2.1. Iskrcaj noženjenih/neudanih putnika između 15 i 25 godina u luci Split

6.3. Marseille

6.3.1. Iskrcaj udovica starijih od 50 godina u luci Marseille

6.4. main

7. tDatum

7.1. Dan

7.1.1. short dan

7.2. Mjesec

7.2.1. short mjesec

7.3. Godina

7.3.1. short godina