Program za simulaciju krstarenja prekooceanskim brodom

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program za simulaciju krstarenja prekooceanskim brodom by Mind Map: Program  za simulaciju krstarenja prekooceanskim brodom

1. Izraditi biblioteke zaglavlja

1.1. stog_polje.h

1.2. stog_pokazivac.h

1.3. Svaka biblioteka sadrži funkcije

1.3.1. TopS

1.3.2. PushS

1.3.3. PopS

1.3.4. IsEmptyS

1.3.5. InitS

1.4. U svakoj biblioteci definirana je struktura elementa koja sadrži OIB, ime, prezime, datum rođenja, spol i bračni status

2. Ukrcati putnike

2.1. Unijeti pet putnika muškog i pet putnika ženskog spola

2.2. Dodijeliti bračni status pomoću generatora slučajnih brojeva

2.3. Tri putnika moraju imati 18 - 25 godina, a tri putnice biti udovice starije od 50 godina

2.4. Pohraniti element na stog (PushS)

2.5. Ispisati posljednji dodani element (Tops)

3. Iskrcati udovice starije od 50 godina u drugoj luci

3.1. Pročitati vrijednost s vrha stoga i obrisati ju

3.2. Ukoliko vrijednost ne zadovoljava navedeni kriterij i nije kraj funkcija treba pozvati samu sebe

3.3. U suprotnom potrebno je ispisati element i izaći iz funkcije

3.4. Kada je zadovoljen sidreni uvjet pozivajuća funkcija će staviti pročitani (obrisani) element natrag na stog i vratiti se "razinu iznad", sve dok se u cijelosti ne izvede prvi poziv funkcije

4. Iskrcati neoženjene putnike u dobi 18 - 25 u prvoj luci

4.1. Kretati se po stogu pomoću funkcija TopS i PopS

4.2. Ukoliko element ne zadovoljava uvjete brisanja potrebno ga je prepisati na pomoćni stog

4.3. Ukoliko je nađen element kojeg treba obrisati potrebno je prepisati elemente iz pomoćnog u glavni stog

4.4. Ponavljati funkciju sve dok se ne pregleda element na dnu stoga (IsEmpty) i ukoliko je na kraju pomoćni stog neprazan prepisati njegove elemente na glavni