.Uurimistöö alused.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
.Uurimistöö alused. by Mind Map: .Uurimistöö alused.

1. Seosehüpotees

2. Liigid

2.1. Arendustöö

2.2. Ülevaade

3. Eesmärgid

3.1. Eesmärgi sõnastamine

4. Uurimusprobleem

4.1. Uurimusprobleemi sõnastamine

5. Eksperiment e. katse

6. Hüpotees

6.1. Võrdlushüpotees

7. Metoodika

7.1. Andmetöötlusmeetodid

7.2. Interpreteerimismeetodid

8. Vaatlus

8.1. Inimvaatlused

8.2. Loodusvaatlused

9. Küsitlus

10. Uurimusküsimus

11. Andmete kogumine ja eksperimendi kavandamine

12. New node