Carl livshistorie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Carl livshistorie by Mind Map: Carl livshistorie

1. ተማሃራይ ማሕበራውን ክንክን ጥዕናን ከም ምዃንካ መጠን ኣብ ብምሉኡ ትምህርቲኻ ብኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ስምምዕ ትምህርቲ ትሰርሕ ኢኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ምልምማድ ብዘየገድስ ከኣ ብእኡ ደሞዝ ትኽፈል ኢኻ።

2. እዚ ማለት ድማ ኣብ ብምሉኡ ትምህርቲ ምስ ስራሕ ትራኸብ ኣለኻ ማለት ኢዩ ።

3. Carl livshistorie Carl er født i Odense 10.7. 1936. Der var krig Carls barndom 39-45. Hans forældre var kærlige og han havde en tryg barndom. Der var krig i Carls barndom 39-45, men han oplevede det ikke som et stort problem. Carls bedste personer var forældrene og andet familie.

4. Carl har haft en god liv. Hans havde et godt job, han var en lastbils chauffør, og han kørte i 22 år. , Carl mistede sin venstre arm i 1970, og blev førtidspensioneret. Han fortsatte med at være aktiv. Carl kom til plejecenter for 1 år og 6 måneder siden. Carls har haft mange forskellige model biler og hans hobby var at køre biler, og han er stadig glad for model biler.

5. Vaner. Carl ryger, og har svært ved at holde op. Han står op tidligt og kan godt lide at være så aktiv som muligt. Han er glad for at se tv og for at sidde i kantinen og snakke med beboerne.

6. Normer, værdier og holdninger Carl er social og kan lide at være sammen med andre. Han er hjælpsom overfor andre og vil gerne selv være aktiv med personlig pleje så meget han kan. Han er venlig og let omgås og samarbejder gerne. Ressourcer

7. Ressourcer Carls personlighed og hans positive indstilling (areaeyiu) er en stor ressource som øger hans livskvalitet. Behov Hans alder og handicap og hans KOL sygdom gør at han har behov for pleje og omsorg.

8. Ressourcer Carls personlighed og hans positive indstilling (areaeyiu) er en stor ressource som øger hans livskvalitet. Behov Hans alder og handicap og hans KOL sygdom gør at han har behov for pleje og omsorg.

9. Refleksion Det er vigtigt at gøre sig klart hvad ens ansvars- og kompetenceområde er som SOSU- hjælper elev, på den måde kan man give den bedste hjælp.