Chương I: Hành Tinh Trái Đất 🌏

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương I: Hành Tinh Trái Đất 🌏 by Mind Map: Chương I: Hành Tinh Trái Đất 🌏

1. Khí Quyển ☁

1.1. Ô nhiễm không khí

1.1.1. SO2

1.1.2. CO2

1.1.3. Các khí khác

2. Các thành phần không khí

2.1. Nitơ : 78%

2.1.1. Ứng dụng trong công nghiệp đóng gói bảo quản

2.1.2. Ứng dụng trong công nghệ hàn

2.1.3. Chữa cháy, kiểm tra rò rỉ đường ống

2.2. Oxy : 21%

2.2.1. Duy trì sự cháy của lửa

2.2.2. Máy trợ hô hấp, bình oxy

2.2.3. Sử dụng để hàn và cắt kim loại

2.3. Các khí khác: 1%

2.3.1. Neon

2.3.1.1. Sử dụng trong các biển quảng cáo

2.3.2. Argon

2.3.2.1. Chiếu sáng

2.3.2.2. Hàn sắt thép

3. Xử lí nước

3.1. Vai trò của nước

3.1.1. Chiếm 70% cơ thể, 3/4 diện tích bề mặt Trái đất

3.1.2. Sử dụng trong sinh hoạt, vệ sinh, ăn uống

3.1.3. Con người sẽ chết trong 3 ngày nếu không có nước

3.2. Xử lí nước cấp

3.2.1. Nước sông ➡️ màng chắn lớn ➡️ khử trùng bằng ozone ➡️ loại bỏ các hạt rắn ➡️ bơm ozone loại bỏ thuốc trừ sâu ➡️ than hoạt tính hấp thụ một số hóa chất ➡️ khử trùng bằng clorine ➡️ nước uống

3.3. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

3.3.1. Axit hóa bằng 2-3 giọt HNO3

3.3.1.1. Loại bỏ ion CO3 2- , OH-

3.3.2. Dùng dung dịch AgNO3

3.3.2.1. Phát hiện ra ion Cl- với hiện tượng kết tủa trắng AgCl

3.3.3. Một số PTHH cần ghi nhớ

3.3.3.1. (1) H+ + OH-  H2O

3.3.3.2. (2) 2H+ + CO3 2-  H2O + CO2

3.3.3.3. (3) Ag+ + Cl-  AgCl

4. Vỏ Trái đất

4.1. Đặc điểm

4.1.1. Gồm các hợp chất có cấu trúc lớn

4.2. Thạch Quyển

4.2.1. Hematite (Fe2O3)

4.2.2. Magnetite (Fe3O4)

4.2.3. Pyrite (FeS2)

4.2.4. Malachite [Cu2CO3(OH)2]

4.2.5. Dolomite [CaMg(CO3)2]

4.2.6. Fluorite (CaF2)

4.3. Thủy Quyển

4.3.1. Khoáng chất

4.3.1.1. Na+

4.3.1.2. K+

4.3.1.3. Cl-

4.3.1.4. HCO3-

4.3.2. Đặc điểm

4.3.2.1. Gồm các phân tử nhỏ với các ion hòa tan

4.4. Sinh quyển

4.4.1. Cacbonhydrat

4.4.2. Đặc điểm

4.4.2.1. Gồm các chuỗi polymer cấu trúc phức tạp

4.5. Khí quyển

4.5.1. Đặc điểm

4.5.1.1. Gồm các phân tử đơn giản

4.6. CaCO3

4.6.1. Xây dựng

4.6.2. Sản xuất vôi sống

4.6.3. Làm giấy

4.6.4. Trung hòa đất chua và các ao hồ bị ảnh hưởng bởi mưa axit

4.6.5. PTHH

4.6.5.1. CaCO3 (to)  CaO + CO2

4.6.5.2. CaO + H2O  Ca(OH)2

4.6.5.3. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3 )2