Belanghebbende

Belanghebbende bestuursrecht

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Belanghebbende by Mind Map: Belanghebbende

1. Wie?

1.1. natuurlijke personen

1.2. rechtspersonen

1.3. bestuursorganen

2. Eisen

2.1. eigen belang

2.2. objectief bepaalbaar

2.3. actueel en voldoende zeker

2.4. persoonlijk

2.4.1. onderscheiden van anderen

2.4.2. zicht- of nabijheidscriterium

2.4.3. concurrentiecriterium

2.4.4. rechtstreeks de gevolgen ondervinden

2.5. rechtstreeks betrokken

3. Rechtsbronnen

3.1. Artikel 1:2 Awb

3.2. Jurisprudentie