Ақпарат

Ақпараттың түрлері

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ақпарат by Mind Map: Ақпарат

1. графикалық

1.1. расторлы

1.2. векторлы

2. Мәтіндік

3. Дыбыстық

4. Бейне

4.1. .mp4

4.2. .avi