Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CLT by Mind Map: CLT

1. Stabilitet af høje bygninger i træ

1.1. Forankring

1.2. Skivevirkning

2. Brandmodstand

3. Samlinger

4. Robusthed

5. Dækkonstruktioner

5.1. Lodret belastning

5.2. Skivevirkning

6. Bæredygtig byggeri

6.1. Reducer mængden af beton

6.2. Let at udskifte bygningsdele