Вільне постачання послуг (free movement of services)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вільне постачання послуг (free movement of services) by Mind Map: Вільне постачання послуг (free movement of services)

1. Gebhard (C-55/94)

2. свобода заснування бізнесу (ст.49)

2.1. однакове регулювання (ст.62)

2.1.1. ДФЄС:51-54

2.2. критерій розмежування: на постійній основі (fixed: stable&constant basis)

3. вільне пересування осіб (ст.ст.21,45)

3.1. Пр.: відряджені працівники

4. вільний обіг капіталів (ст.63)

4.1. Пр. транскордонні банківські послуги

5. окреме регулювання ДФЄС

5.1. Пр.: транспорт окрім авіа (ст.100)

6. заборона обмежень свободи надання послуг

6.1. ДФЄС:56

6.2. Директива 2006/123

6.3. широкий зобов'язаний суб'єкт (в т.ч. профспілки)

6.3.1. Laval (C-341/05)

6.4. наслідки свободи для членів сімей

6.4.1. Carpenter (C-60/00)

6.5. симетричність гарантій (постачальнику + одержувачу)

6.6. транс-національна природа (в т.ч. ІКТ)

6.6.1. Alpine Investments (C-384/93)

6.6.2. Cmmission v. Greece (C-198/89)

6.7. поняття "послуга" (оплатно + за "залишковим" принципом)

6.7.1. ДФЄС:57

6.7.2. SPUG v. Grogan (C-159/90)

6.7.3. Fidium (C-452/04)

6.8. недопущення дискримінації

6.8.1. ДФЄС:61

6.9. поняття "обмеження"

6.9.1. Sager v. Dennemeyer (C-76/90)

6.9.2. van Binsbergen (C-33/74)

7. не розповсюджується на здійснення владних повноважень (official authority)

7.1. Reyners (C-2/74)

7.2. ДФЄС:51

8. допустимі відхилення

8.1. ДФЄС:52

8.2. правило "здорового глузду" ("rule of reason")

8.3. Gebhard (C-55/94)

9. інші положення первинного права ЄС

9.1. ДЄС:4(3)

9.2. ДФЄС:34, 37, 106

9.3. Хартія