Вільне пересування осіб/працівників (free movement of persons/workers)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вільне пересування осіб/працівників (free movement of persons/workers) by Mind Map: Вільне пересування осіб/працівників  (free movement of persons/workers)

1. допустимі відхилення

1.1. категорія "об'єктивної потреби" (objective requirements) через поняття "поважної причини"(sensible reason)

2. заборона дискримінації за національною належністю

2.1. відсутність дискримінації "поза всяким сумнівом" (beyond)

2.1.1. Bernard (C-325/08)

2.2. непрямої (indirect) дискримінації

2.2.1. Clean Car (C-350/96)

2.3. прямої (direct) дискримінації

2.3.1. Dona v. Mantero (C-13/76)

2.4. ДФЄС:18

3. заборона обмежень пересування "працівників"

3.1. ДФЄС:45

3.2. Регламент 492/2011

3.3. поняття "працівник" ("worker")

3.3.1. Lawrie-Blum (C-66/85)

3.4. розширення поняття на "кандидатів" ("job-seekers")

3.4.1. Antonissen (C-292/89)

3.5. розширене тлумачення (в т.ч. професійні спортсмени)

3.5.1. Bosman (C-415/93)

3.6. гарантії роботи з неповною занятістю (part-time work)

3.6.1. Brown (C-197/86)

3.7. гарантії перерви в роботі для продовження навчання

3.7.1. Lair (C-39/86)

4. "Громадянство ЄС"

4.1. свобода пересування і вибору постійного місця проживання (freedom of movement and residence)

4.1.1. ДФЄС:21

4.2. розширення чистини гарантій, наданих "працівникам" на: самозайнятих осіб, студентів та інших "економічно неактивних осіб" (в т.ч. членів сімей)

4.2.1. Директива 2004/38

4.3. статус - як "захист від депортації" (в т.ч. батьків дитини-громадянина)

4.3.1. Ruiz-Zambrano (C-34/09)

5. інші "економічні свободи"

5.1. свобода заснування (бізнесу) (right/freedom of establishment) (ст.49)

5.2. свобода надання послуг (freedom to provide services) (ст.56)

5.3. вільний обіг капіталу/платежів (free movement of capital/payments) (ст.63)